Wiedza o kulturze /262 prac/

 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA

  Rocznicę przeniesienia relikwij św. Stanisława z miejsca pierwotnego ich pochowania [o nim por. nr 3 Dod.] do katedry na Wawelu obchodziła diecezja krakowska dnia 27 września, w przeddzień uroczystości swego głównego patrona, św. Wacława. W którym roku jednak fakt ten nastąpił, tego dokładnie nie...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /24 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

  Wobec braku jakichkolwiek opowieści nowotestamentowych o ostatnich chwilach Minki Boskiej legenda znalazła tu szerokie pole do rozwinięcia różnorakich pomysłów. Byl to zwłaszcza temat niezmiernie ulubiony w hagiografii greckiej, która opracowywała go wielokrotnie I.BIK? nr 1055-57, 1081, 1085, 108^-90...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /28 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ BISKUPA WERNERA

  W rękopisie Złotej legendy stanowiącym dawniej własność Biblioteki Zamoyskich [obecnie Biblioteki Narodowej w Warszawie BOZ 54], spisanym w r. 1454, jak o tym świadczy subskrypcja na k. 469, a przedstawiającym dość typowy egzemplarz polskiej wersji tego dzielą [k. 235'-241 żywot św. Wojciecha, k...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /9 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

  Już w połowie II w. natrafiamy w tradycji chrześcijańskiej na ślady legend, które skrystalizowały się następnie w greckim pisemku zwanym popularnie ProtoemangeHą Jakuba, a dokładniej Historią Jakubemą o narodzinach Maryi [BHG nr 1046]; pisemko zaś samo nie jest zapewne późniejsze niż przełom w...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /17 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH WITA I MODESTA

  O św. Wicie nie wiemy właściwie nic poza. tym jednym - chyba autentycznym - szczegółem, że miał ponieść śmierć męczeńską jeszcze jako dziecko prawie, bo w wieku lat 12. Zapewne dlatego był niezmiernie popularnym świętym, co znalazło wyraz także w literaturze hagio-graficznej, bo mamy...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /4 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBERT WIELKI św.

  Doktor Kościoła [1193-1280], dominikanin, rwany dlatego prze z Jakuba de Voragine »bratem Albertem', jeden z najwybitniejszych filozofów wieków Średnich i nader płodny pisarz, pozostawił także komentarze do niektórych ksiąg Pisma św. 

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH PROTA I JACKA

  Legenda przypadająca na dzień, kiedy Kościół obchodzi wspomnienie świętych Prota i Jacka [Hyacinthus] jest właściwie całkowicie poświęcona ich towarzyszce św. Eugenii, ninili której oni grają w całym opowiadaniu zaledwie role niemych statystów. Jest co wynikiem faktu, że samodzielna legenda o tych...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /10 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JAKUBA STARSZEGO

  O dziejach św. Jakuba [syna Zebedcuszowego, brata św. Jana apostola] po Wniebowstąpieniu Chrystusa Pana wiemy tylko tyle, że około r. 41 ścięty został na rozkaz króla 1 leroda Agryppy [Dz 12, 2]. Otwierającą się w ten sposób lukę wypełniła legenda, której literackimi zabytkami są na greckim...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /11 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

  Święto Podwyższenia [inaczej - i słuszniej - powrotu] Krzyża św. obchodzi Kościół na pamiątkę odzyskania jego relikwij, wywiezionych przez Persów w r. 614 po zdobyciu Jerozolimy, a rewindykowanych po zwycięskiej wojnie przez cesarza Herakliusza w r. 629. Opowiadanie na dzień tego święta u Jakuba...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /19 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ SIEDMIU BRACI ŚPIĄCYCH

  Zgodnie z polską tradycją mówimy m o siedmiu braciach śpiących, choć w tekście łacińskim mowa jest tylko o siedmiu śpiących, a sam bieg opowiadania nie daje wyraźnej wskazówki, c/y młodzieńcy ci byli spokrewnieni ze sobą, czy nie. Legenda o nich jest pochodzenia wschodniego i powtarza się tam w...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /11 027

  praca w formacie txt

Do góry