Wiedza o kulturze /262 prac/

 • Ocena brak

  KALIKST II

  Papież [1119-1124], najbardziej znany jako ten, który zakończył pierwszy etap walki cesarstwa z papiestwem zawierając w r. 1122 z Henrykiem V konkordat wormacki; miał być też autorem opisu cudów św. Jakuba apostoła, cytowanego przez Jakuba de Voragine [BHL nr 4072].

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN BELETH

  Zwany magistrem [zm. 1182]; popularny w średniowieczu pisarz liturgiczny, autor Rationale divinorum officiorwn [inaczej Explicatio dwmorum mysteriorum, wydanie w PL CCII]. W dziele tym, ważnym jako źródło do dziejów liturgii owego czasu, zamieścił sporo wiadomości historycznych o genezie rozmaitych świąt...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM św.

  Ojciec i Doktor Kościoła [ok. 348-420], wielostronny uczony i A jest w dziejach hagiografii jedną z postaci centralnych. Po pierwsze jest autorem trzech hio grafu świętych pustelników: Pawia z Teb, Hilariona i Malchusa, które przeniosły na leren literatury łacińskiej świeżo wówczas stworzony przez...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN CHRYZOSTOM [Złotousty] św.

  Ojciec i Doktor Kościoła [ok. 350-407], biskup Antiochii, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych pisarzy Kościoła greckiego (olbrzymia jego spuścizna wypełnia 22 tomy PG XLVII - LXVIII], upamiętnił się w hagiografii przede wszystkim swoimi uroczystymi kazaniami pochwalnymi [enkomiami] ku czci...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARY św.

  Którego Jakub de Voragine cytuje w legendzie o św. Pawle apostole, był zapewne w jego mniemaniu identyczny z Hilarym, biskupem Poitiers, Doktorem Kościoła, żyjącym w IV w. Jednakże w dziełach tego ostatniego, podobnie jak i niektórych innych osobistości tego samego imienia, nie znajdujemy cytowanego...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN z Damaszku św.

  Doktor Kościoła [ok. 650-ok. 750], biskup w okolicach Jerozolimy, sostatni wielki teolog Kościoła greckiego, wywarł też wpływ potężny na łaciński Zachód, gdzie znany był przede wszystkim ze swego podstawowego traktatu pt. O wierze prawowitej [De fide orthodoxa], przełożonego w latach 1148-1150...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA APOKRYFICZNA

  Tak kilkakrotnie nazywa Jakub de Voragine źródło, z którego czerpie legendy o Judaszu, Piłacie, Józefie Flawiuszu oraz o Neronie. Anonimowe i pozbawione tytułu pisemko o nader podobnej treści, wykazujące co więcej szereg dosłownych zbieżności ze Złotą legendą, opublikował E. Steinmeyer z dwu...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN DIAKON

  Należał do dość szczupłego wówczas grona wykształconych duchownych skupiających się u schyłku IX w. wokół papieża Jana VIII. Na jego to życzenie napiwil w r. 872/3 żywot św. Grzegorza W., jeden z klasycznych później życiorysów tego Ojca Kościoła [najdostępniejsze wydanie w PL LXXV], znany...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORIUSZ z Autun

  Płodny pisarz działający przeważnie w południowych Niemczech w pierwszej połowie XII w. Pomimo żc posiadamy wiele jego pism należących do rozmaitych dziedzin literatury kościelnej [zbiorowe wydanie w PL CLXXII], osobistość samego ich autora jest mało znana. Jakub de Voragine cytuje jego Specuknn...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN KASJAN

  [ok. 360-435], pisarz kościelny rodem z Galii, bawi! 15 lat na Wschodzie greckim [Betlejem i Egipt], gdzie zapoznał się z życiem i urządzeniami tamtejszych klasztorów Powróciwszy przez Konstantynopol i Rzym do ojczyzny założył w Marsylii klasztor pod we zwaniem św. Wiktora i dla zakonników tamtejszych...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt

Do góry