Wiedza o kulturze /262 prac/

 • Ocena brak

  DIONIZY AREOPAGITA

  Starochrześcijański autor traktatów teologicznych cieszących się wielką poczytnością i powagą w wiekach średnich. Powszechnie identyfikowano go z uczniem św. Pawia, który nawrócił się po kazaniu tego apostoła na Areopagu w Atenach, oraz z pierwszym biskupem Paryża [por. legendę o nim wyżej nr...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMBROŻY św

  Ojciec i Doktor Kościoła [338-397], biskup Mediolanu, wybitny działać/, i pisarz kościelny. W dziejach hagiografii zapisał się zarówno swymi kazaniami na cześć świętych, jak też rozbudzeniem szeregu kultów poprzednio nieznanych lub zapomnianych. Jeno imię nosiła też i nosi po dziś dzień...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ św, biskup

  Jest najbardziej znarry jako autor pierwszej Historii Franków [Historia Franconan], która stanowi ważne źródło historyczne. Był on jednak nadto płodnym pisarzem na niwie hagiografii i pozostawił szereg u worów z tej dziedziny.

  Są to: 1. Vitae patrum, wspomnienia o świątobliwych mężach, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROTEUSZ

  Biskup Tyru, tajemnicza, zapewne nigdy nie istniejąca osobistość rzekomo z IV w., znana jedynie ze wzmianki kronikarza bizantyńskiego, Tcofanesa [w. VIII], którego dzieło przełożył na łacinę i spopularyzował na Zachodzie Anastazy Bibliotekarz [w. IX]. Ów Doroicusz miał być amurem katalogu 70...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFILOCHIUS św.

  Biskup Ikonium w Azji Mniejszej, uczeń i przyjaciel św. Bazylego, a krewny św. Grzegorza z Nazjanzu, żyjący w drugiej połowie IV w., uchodził niesłusznie za autora żywota św. Bazylego, popularnego później i kilkakrotnie tłumaczonego na łacinę, który cytuje Jakub de Voragine.

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAYMO

  Biskup Halberstadt, płodny pisarz z IX w. [zmarły w r. 853], w młodości mnich klasztoru w Fuldzie, potem opat w Hcrsfeld, wreszcie biskup; pozostawił szereg komentarzy do Pisma św. [spuścizna w PL CXVI i CXVII], Cytowany przez Jakuba de Voragine w legendzie o św. Pawle urywek pochodzi z jego komentarza...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY APOSTOŁÓW

  Dzieje apostołów, o których życia po Wniebowstąpieniu Pańskim nic przechowały się żadne autentyczne wiadomości [w przeciwieństwie np. do Piotra, Pawła lub Jana], a zwłaszcza tych, którzy mieli głosić Ewangelię w krajach Wschodu, legenda kształtowała w sposób nader podobny: wszędzie, gdzie się...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /16 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. MARTY

  Postać Marty z Betanii, siostry Łazarza [Jan 11, 1-46], która tak gościnnie podejmowała Juystusa w swym domu [Łk 10, 38-41], oplotła następnie piękna legenda, j ale by chciała wynagrodzić jej fakt, żc nie majlepszą cząstkę obrała*. Choć Ewangelia przedstawia nam j:| uczej jako typ praktycznej...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /10 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ZADUSZNY

  Legenda na Dzień Zaduszny wypełniona jest u Jakuba de Voragine rozważaniami o czyśćcu i duszach czyśćcowych, a dla zilustrowania swych wywodów' autor obficie powołuje się na rozmaite przykłady, czerpane z różnych źródeł i referowane w formie króciutkich opowiadań. Przytaczamy poniżej wybór z nich...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /9 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ZNALEZIENIA RELIKWII ŚW. SZCZEPANA

  O ile do tego, co o św. Szczepanie opowiadają Dzieje Apostolskie [6, 5-15; 7, 1-60; 8, 2], legenda niczego nie umiała dorzucić, o tyle ze szczególniejszą gorliwością zajęła się cudami, jakie ten popularny święty miał działać po śmierci. Posiadamy wskutek tego bardzo znaczną ilość ich opisów...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /11 713

  praca w formacie txt

Do góry