Wiedza o kulturze /262 prac/

 • Ocena brak

  MAKROBIUSZ

  Uczony i pisarz rzymski z V w. po Chr. [poganin], chętnie czytywany w średniowieczu. Pozostawił obszerne dzieło pt. Satumalia, poświęcone rozważaniu rozmaitych kwestii historyczno-literackich, oraz komentarz do Cyceronowego Sm Scypiom [oba pisma wydał Eyssenhardt, Lipsk 1893]. Jakub de Voragine przytacza...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MILETUS

  A raczej Mellitus, uchodził w średniowieczu i długo później jeszcze za antom spisanej w r. 627 kroniczki, która po nowszych badaniach okazała się lichym wyciągiem z Kroniki Izydora [ob.h.]. Podstawowe wydanie Mommscna w »Monumenta  lermaniae I liarica«, Auctores Antiąuissimi XI, Berlin...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLEMENS ALEKSANDRYJSKI

  [ok. 150-ok. 215], wybitny pisarz kościelny, jeden z pierwszych, którzy dążyli do pogodzenia wiary chrześcijańskiej z kulturą grecko-rzymską. Z jego obfitej twórczości zachowały się trzy duże dzieła pt. Zachęta [zwrócona] do Hellenów [Cohortatio ad Graecos], Mowa wychowawcza [Poedagęgus] oraz...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLEMENS I

  Papież, św. [schyłek I w.], znany nam z zachowanego listu do gminy chrześcijańskiej w Koryncie [po grecku], uchodził w średniowieczu za autora fantastycznego ro-maasu powstałego dopiero w drugiej połowie IV w. [zwanego od jego imienia Klementynami], a składającego się z 20 Homilij i 10 ksiąg jak...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEON

  Papież: pod tym imieniem znał Jakub de Voragine jakiś niezidentyfikowany jeszcze dotychczas żywot św. Piotra apostoła, czerpiący z tekstów kursujących pod imionami Marcellusa i Linusa [ob.h.h.]. Autorem tego zabytku miał być w jego pojęciu zapewne papież Leon I Wielki [440-461]. 

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINUS św.

  Papież, bezpośredni następca św. Piotra, uchodził w wiekach średnich za autora dwu opisów: męczeństwa św. Piotra oraz św. Pawła [Martyńttm beati Petri apostoli a Lino episcopo conscriptum i Passio sancti PatiU apostoli, wydanie u Tischendorfa, Acta ąpostolorwn apocrypha, Lipsk 1891, nadto Martyrium...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASJODOR

  [ok. 490-ok.584], rzymski mąż stanu i płodny pisarz, jeden z tych, którzy ocalili dla średniowiecza dorobek kultury antycznej. W późniejszych latach swego życia wycofał się z życia publicznego i usunął się do założonego przez siebie w południowej Italii klasztoru zwanego Vivarium, gdzie do...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JÓZEF FLAWIUSZ

  [37-ok.100], historyk żydowski piszący po grecku. Jako miody człowiek wziął udział w powstaniu przeciw Rzymianom, które wybuchło w Judei u schyłku rządów Nerona, był komendantem twierdzy Jotapata, a po jej zdobyciu dostał się do niewoli. Zdołał sobie jednak pozyskać łaskę wodza rzymskiego, a...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZYDOR św. biskup Sewilli

  [ok. 570-636], najwybitniejszy, choć nadal mało oryginalny uczony i pisarz VII w.; pozostawi! m.in. niezmiernie popularną później w średniowieczu encyklopedię pt. Etymobgiae [inaczej Origines] nadto Kronikę, dziełko De viris illustńbus [na wzór Hieronima i Gennadiusa] oraz pisemko De ortu et obitu...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELINANDUS

  Opat z Froidmont, żyjący na przełomie XII i XIII w., był w młodości poetą zapraszanym do stołu króla francuskiego Filipa-Augusta, piewcą radości żyda; później jednak wstąpił do zakonu cystersów i został jednym z wybitniejszych kaznodziejów swojej epoki, wzywanym nawet do Paryża i do Tuluzy dla...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /797

  praca w formacie txt

Do góry