Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega skanowanie obrazów?

  Inną możliwością wprowadzenia mapy do pamięci komputera jest użycie urządzenia zwanego ska­nerem. Podobnie jak digitizer, zamienia ono rysun­ki i fotografie na sygnały cyfrowe, które mogą być później wyświetlone na monitorze komputera. W przeciwieństwie jednak do omawianych wcze­śniej urządzeń...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest digitizer?

  Ludzie zajmujący się profesjonalnie grafiką kom­puterową wolą zwykle używać digitizera. Typowy digitizer jest tabliczką z umieszczoną pod po­wierzchnią siatką drutów. Druty rejestrują zmiany pola magnetycznego powodowane przez elektromagnes umieszczony we wskaźniku. Gdy wskaź­nik jest przesuwany...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega komputerowa obróbka obrazu?

  Komputer, który służy do przechowywania i obrób­ki skomplikowanych obrazów, wymaga znacznie obszerniejszej pamięci operacyjnej. Jest tak dlate­go, że obrazy te składają się w istocie z wielkiej liczby małych punktów. Im więcej szczegółów chcemy uwidocznić na obrazie, tym więcej musi być owych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kartografia komputerowa?

  Większość prac związanych Z projektowaniem, rysowaniem oraz powielaniem mapy jest dziś wykonywana przy użyciu komputerów. Innym przykładem elektronizacji kartografii jest to, ze stacje telewizyjne codziennie przesyłają na ekrany naszych odbiorników mapy pogody. Wykorzystanie nowoczesnej techniki znacznie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest neutron?

  J. J. Thomson (1856-1940), odkrywca elektronu, stwierdził, że istnieją dwa izotopy neonu, gazu szlachetnego, który nie jest radioaktywny. Odkrycie to potwierdził jego student F.W. Aston (1877-1945), który wykazał, że izotopy te mają masy atomowe zbliżone do 20 i 22. Cięższy izotop stanowił około 10%...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest czas połowicznego rozpadu?

  Pierwiastki promieniotwórcze ulegają rozpadowi w sposób przypadkowy. Przy tym prawdopodo­bieństwo rozpadu atomu jest stałe i nie zależy od koncentracji pierwiastka, ani od żadnych warun­ków zewnętrznych. Weźmy pod uwagę 1 gram uranu 235 (izotopu uranu o masie atomowej 235). Czas potrzebny do tego, by...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są izotopy?

  Masy atomowe wielu pierwiastków wprawiały che­mików w zakłopotanie przez wiele lat. Masa tlenu wynosi 16. masa chloru 35,453, antymonu 121, itd. Rutherford zasugerował, że masa atomowa jest związana z liczbą protonów w jądrze (według tego modelu jądro składało się z protonów i elektronów, neutrony...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są pierwiastki promieniotwórcze?

  Najlepszym znanym wówczas źródłem uranu był uraninit, czyli blenda smolista. Analizując tą rudę, małżonkowie Curie odkryli, że zawiera ona także inne pierwiastki, znacznie bardziej radioaktywne niż uran. Nazwali je polonem (na cześć Polski) i radem. Przez następne 18 lat odkryto jeszcze trzy inne...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zjawisko promieniotwórczości?

  W następstwie odkrycia zjawiska promieniotwórczości wyizolowano pierwiastki promieniotwórcze, zba­dano różne rodzaje promieniowa­nia, stworzono pojęcia izotopu i czasu połowicznego rozpadu. Promienie X (rentgenowskie) zostały odkry­te w 1895 roku w efekcie badań nad fluores­cencią. Promienie te...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest węgiel organiczny?

  Dla chemika związki organiczne to związki węgla, które nie są węglanami, węglikami bądź tlenkami. Wszystkie związki chemiczne występujące w orga­nizmach żywych to związki organiczne. Jednak nie każdy ze związków organicznych występuje w jakimś organizmie. Istnieją tysiące związków...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 410

  praca w formacie txt

Do góry