Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  AMINOKWASY

  Związki organiczne, pochodne węglowodorów, zawierające co najmniej jedną grupę aminową (-NH2) i jedną grupę karboksylową (-COOH). Inaczej mówiąc są to kwasy karboksylowe alifatyczne lub aromatyczne, zawierające w cząsteczce oprócz grupy karboksylowej -COOH, grupę aminową -NH2.

  Aminokwasy są...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /16 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ałuny

  Ałuny jest to ogólna nazwa soli będących podwójnymi siarczanami.Są podwojnymi metali trojwartościowych jak Al,Fe,Cr oraz jednowartościowych,jak Na,K lub kationu NH4. Najpopularniejszy jest ałun potasowo-glinowy KA(SO4)2 *12H2O używany powszechnie w kosmetyce i przy wyprawianiu skór,zwłaszcza w tak zwanym...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkohole

  Zapewne zaskakująca wydaje się informacja, że alkohol zabija więcej ludzi niż wszystkie inne narkotyki (wyłączając nikotynę) razem wzięte. Wśród środków odurzających to nasz największy zabójca. Według Dawida Smitha, eksperta w dziedzinie uzależnień od środków odurzających, ponad sto tysięcy...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /13 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkohol etylowy

  Alkohol etylowy to substancja chemiczna o wzorze C2H5OH

  reakcje otrzymywania:

  C2H5Cl + NaOH --> C2H5OH +NaCl

  C2H4 +H2O --> C2H5OH

  C6H5O6 -->(ferm) 2C2H5OH + 2CO2

  spalanie alkoholu etylowego:

  C2H5OH + 3O2 --> 2CO2 + 3H2O

  ma wlasciwosci amfoteryczne:

  2C2H5OH + 2Na --> 2C2H5ONa + H2

  etanolan sodu...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkiny

  -są to węglowodory nienasycone posiadające przynajmniej jedno wiązanie potrójne

  ACETYLEN (etyn)

  1. BUDOWA

  CH ≡ CH C2H2

  Hybrydyzacja typu sp

  Wiązania typu π (pi) i δ (sigma)

  CzΉsteczka ma układ liniowy

  2. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

  - gaz

  - bezbarwny

  3. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

  - palny w...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkeny

  - są to węglowodory nienasycone posiadające przynajmniej jedno wiązanie podwójne

  ETYLEN- NAJPROSTSZY ALKEN

  1. BUDOWA

  C2H4

  H H

  \ /

  C = C

  / \

  H H

  hybrydyzacja typu sp2

  wiązania typu π (pi) i δ (sigma)

  2. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

  - gaz bezbarwny i bezwonny

  - lżejszy od powietrza

  -...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /2 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkany

  ALKANY: CnH2n+2

  Wł. fizyczne

  *stan skupienia:

  od C1 do C4 – gazy, od C5 do C16 - ciecze

  od C17 - ciała stałe

  *substancje łatwopalne

  *nie rozpuszczają się w wodzie

  *ze wzrostem łańcucha wzrasta temp wrzenia i topnienia

  Wł. chemiczne:

  *wiązania atomowe spolaryzowane

  *orbitale w stanie...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /20.09.2011 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkaloidy, nikotyna, kofeina, morfina

  *Alkaloidy*

  Alkaloidy to związki naturalne głównie pochodzenia roślinnego (b. rzadko występują w organizmach zwierzęcych - np.gatunek salamandry); mają charakter zasadowy i zawierają min. jeden atom azotu, najczęściej wbudowany w pierścień heterocykliczny.Ich budowa jest skomplikowana i często nie...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /20.09.2011 Znaków /5 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aldehydy i ketony - użycie

  ALDEHYDY

  - to ciecze lub ciała stałe (wyjątek to najprostszy aldehyd mrówkowy- formaldehyd HCHO, który jest gazem)

  OTRZYMYWANE są głównie poprzez utlenianie alkoholi

  ZASTOSOWANIE

  - do syntez organicznych (tworzywa sztuczne, barwniki)

  - przemysł spożywczy i kosmetyczny (składniki kompozycji...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /20.09.2011 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest Akumulator

  - Niewielki ciężar

  - Długa żywotność

  - Duża pojemność

  - Łatwe ładowanie

  - Duży prąd wyładowania

  - Nie zanieczyszczanie środowiska

  - Mała zależność od temperatury

  Powyższe cechy powinny charakteryzować idealne źródło zasilania energią do urządzeń przenośnych. Wszyscy mamy...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /20.09.2011 Znaków /20 853

  praca w formacie txt

Do góry