Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  Chemia fizjologiczna - Pierwotne i wtórne kwasy żółciowe

  Pierwotne:

  - kwas cholowy  

  - kwas chenowy (chenodezoksycholowy)

  Powstają one w wątrobie. Są sprzężone z glicyną i tauryną. Po przejściu do jelita grubego pod wpływem enzymów bakteryjnych zmieniają się na kwasy:

  Wtórne:

  - dezoksycholowy

  - litocholowy

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia fizjologiczna - Synteza i rola kwasów żółciowych

  Stanowią 50% składników żółci. Są wytwarzane w hepotocytach, podlegają procesowi czynnego wydzielania do mikrokanalików żółciowych i po zagęszczeniu w pęcherzyku żółciowym są wydalane dalej drogami żółciowymi do światła jelita, gdzie pełnią szereg ważnych czynności jak: rozpuszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter chmiczny wodootlenków

  WODOROTLENEK- związek chemiczny składający się z metalu i tylu grup wodorotlenowych ilu wartościowy jest metal

  1. Wzór ogólny

  MeOH

  2. Nazewnictwo stare i nowe

  Nowe nazewnictwo wodorotlenków.

  Do sowa wodorotlenek dodajemy nazw metalu w formie rzeczownikowej, a w nawiasie piszemy wartościowość...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter chemiczny tlenków

  TLENKI ZASADOWE- tlenki metali reagujące z kwasami, nie reagują z zasadami, do rozpuszczalnych w wodzie należą tylko tlenki metali z I A, II A z wyjątkiem BeO.

  Tlenek zasadowy + kwas = sól + woda

  Tlenek zasadowy + zasada = reakcja nie zachodzi

  Tlenek zasadowy + woda = zasada

  TLENKI KWASOWE- (bezwodniki...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter chemiczny kwasów

  1. Definicja i wzór ogólny kwasów:

  Kwasy to związki chemiczne składające się z atomów wodoru i reszt kwasowych

  HnRn

  2. Nazewnictwo

  Nazewnictwo stare i nowe kwasów beztlenowych jest ujednolicone.

  Do słowa kwas dodajemy nazwę niemetalu i końcówkę –wodorowy. Jeżeli niemetal tworzy jeden kwas to...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Celuloza

  Węglowodany są najbardziej rozpowszechnionymi związkami organicznymi na Ziemi. Wśród nich najpospolitsza jest celuloza. Ponad 50% węgla występującego w roślinach zawarte jest w celulozie. Drewno jest w połowie złożone z celulozy, w bawełnie jej udział sięga nawet 90%.

  Len zawiera jej 70 - 85%...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa materii

  1. Budowa atomów

  - Każdy atom ma kształt kuli o promieniu ok. 10-7 m ( 0,1 nm = 100 pm). Największy atom posiada frans (87Fr).

  - Jądro atomowe jest małe - 100 tyś. razy mniejsze od całego atomu, ale za to stanowi ok. 99,9% masy całego atomu.

  - Liczba atomowa (Z) to liczba protonów w jądrze...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /7 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERYLOWCE

  Pierwiastki drugiej grupy głównej, to:

  Berylowce, nazywane też metalami ziem alkalicznych, to lekkie i miękkie metale o srebrzystym połysku. Zgodnie z położeniem w układzie okresowym są bardzo aktywne, ponieważ mają w powłoce zewnętrznej 2 elektrony walencyjne (łatwo je oddają tworząc 2+ kationy) i...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /8 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atomy

  Wiązanie atomowe – występuje podczas łączenia się atomów tego samego niemetalu, O2, H2 Cl2, F2 I2 Br2 itp., , w cząteczce wody, ; wiąz. at. ( kowalencyjne ) polega na wytworzeniu elektronowych par wiążących, powstałych w wyniku uwspólnienia elektr. poch. od obydwu łączących się atomów,

  POD UWAGĘ...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atom

  W swojej pracy chciałbym opisać i wytłumaczyć zagadnienie "Co to jest atom?"

  Nazwa atom pochodzi jeszcze z czasów starożytnych, kiedy to filozofowie tacy jak Demokryt, Leukip intuicyjnie przeczuwali, że materia ma budowę nieciągłą, ziarnistą, a mianowicie, że jest zbudowana z atomów. Od nich to...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Bernard Dodano /21.09.2011 Znaków /9 191

  praca w formacie txt

Do góry