Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  PH W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA

  KREW

  Odczyn i równowaga kwasowo-zasadowa.

  W bardzo wąskich granicach utrzymuje się aktualna reakcja krwi, czyli jej odczyn lub oddziaływanie kwasowo-zasadowe. Mimo nieustannego powstawa-nia w organizmie wartości kwaśnych i zasadowych oraz częstych okazji wnika-nia ich z zewnątrz, krew jest prawie...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /8 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otrzymywanie soli oraz dysocjacja

  SO3 – H2SO4

  SO2 – H2SO3

  CO2 – H2CO3

  N2O5 – HNO3

  N2O3 – HNO2

  P2O5 – H3PO4

  NaOH – Na2O

  KOH – K2O

  Ca(OH)2 – CaO

  Fe(OH)2 – FeO

  Fe(OH)3 – Fe2O3

  Al(OH)3 – Al2O3

  KWAS Z ZASADĄ

  KOH + HCl ŕ KCl + H2O

  Mg(OH)2 + 2HC ŕ MgCl2 + 2H2O

  Al.(OH)3 + 3HC ŕ AlCl3 + 3H2O

  KOH+HNO3 ŕ AlCl3 + 3H2O...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogniwo galwaniczne

  Ogniwo galwaniczne jest to urządzenie zamieniające bezpośrednio energię chemiczna na energię elektryczną prądu stałego. Proces ten następuje w wyniku reakcji elektrochemicznych (tzn. reakcji chemicznych z oddawaniem lub przyłączaniem elektronów).Ogniwo zasadniczo składa się z dwóch elektrod zanurzonych...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /11 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogniwa paliwowe

  Ogniwo paliwowe element elektrochemiczny pełniący funkcję przetwornika energii w sposób ciągły , w którym wykorzystano nieodwracalna reakcję utleniania i redukcji przebiegającą na elektrodach .

  Substraty reakcji elektrodowych są dostarczane ze zbiornika zewnętrznego sukcesywnie w miarę ich zużywania...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odczyn roztworu PH

  Odczyn roztworu jest cechą roztworu określającą ,czy w roztworze znajduje się nadmiar jonów wodorowych H+ -odzczyn kwaśny ,czy nadmiar jonów wodorotlenkowych OH- - odczyn zasadowy ,czy też są one w równowadze –odczyn obojętny.

  Wodne roztwory kwasów wykazują odczyn kwaśny ,a wodne roztwory wodorotlenków...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odczyn ph

  Odczyn wody to cecha roztworu elektrolitu określana przez wartość stężenia jonów wodorowych; jeżeli przeważają odszczepione w procesie dysocjacji elektrolitycznej wolne jony wodorowe (H+), mówimy o odczynie kwaśnym, jeżeli wodorotlenowe (OH-) - o odczynie zasadowym, jeśli jony te znajdują się w...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obliczenia Molowe

  m = n ∙ M

  m – masa substancji (g)

  n – liczba moli (mol)

  M – masa molowa (g / mol)

  N = n ∙ NA

  N – liczba cząstek materialnych(at.)

  n - liczba moli (mol)

  NA – liczba Avogarda 6,023∙1023 atomów / mol

  1u = 1,66∙10-24 kg mol – jest to ilość substancji, która określa tyle cząstek materialnych...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nikiel (Ni, łac. niccolum) - pierwiastek chemiczny

  - Nazwa łacińska – niccolum

  - Nazwa angielska – nickel

  - Symbol – Ni

  - Liczba atomowa - 28

  Nikiel odkrył w 1751 roku Axel Cronstedt. W średniowieczu nie rozróżniano rudy niklu (arsenku niklu) od bardzo poszukiwanej rudy miedzi. “Fałszywą” rudę gwarkowie nazywali Kupfernickel. Od niej pochodzi nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /4 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naturalne źródła węglowodorów i ich obróbka - Węgiel kamienny

  Bardzo cennym źródłem - zarówno węglowodorów, jak i innych bardziej złożonych substancji organicznych - jest węgiel kamienny. Węgiel jest produktem przemiany roślinnych substancji organicznych na dużych głębokościach, czyli pod ogromnym ciśnieniem, w wysokiej temperaturze i bez dostępu powietrza...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naturalne źródła węglowodorów i ich obróbka - Ropa naftowa

  Ropa naftowa jest mieszaniną węglowodorów. Występuje ona głównie na obszarach krajów byłego Związku Radzieckiego, USA, Wenezueli, Bliskiego Wschodu, Nigerii, Rumunii i kilku innych państw. W Polsce niewielkie złoża roponośne znajdują się w okolicach Sanoka, Jasła, Krosna i Gorlic. Pochodzenie ropy...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 641

  praca w formacie txt

Do góry