Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  Polisacharydy - KWAS ALGINOWY

  Jest polisacharydem zbudowanym głównie z kwasu mannurowego. Jest istotnym czynnikiem budującym ściany komórkowe glonów rosnących na znacznych głębokościach np. brunatnic. Jego funkcje nie zostały do końca zbadane, ale uważa się, że istnieje on tam po to, aby wzmocnić ścianę komórkową przed dużym...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisacharydy - PEKTYNA

  Jest to polisacharyd, który stał się niezastąpiony w przemyśle spożywczym. Znalazł zastosowanie jako substancja do zagęszczania galaretek. Są to polimery o łańcuchu prostym, w którym jednostki kwasu są połączone wiązaniami α-glikozydowymi na pierwszym i czwartym atomie węgla.

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisacharydy - CHITYNA

  Wzór chityny to (C8H13O5N)n. Chityna jest to strukturalny polisacharyd zbudowany z reszt glukozoaminy (N-acetylo-glukozoaminy). W swojej budowie jest bardzo podobna do celulozy, a jedyną różnicą jest występowanie grupy acetyloaminowej CH3CONH w miejscu grupy hydroksylowej przy drugim węglu każdej cząsteczki...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisacharydy - INULINA

  Występuje ona w pewnej grupie roślin (np. Compsitae) jako substancja zapasowa. W bardzo dużych ilościach znajduje się ten polisacharyd w kłączach delii. Pod wpływem działania kwasów następuje rozpad inuliny na D-fruktozę. Podobną reakcję możemy wywołać poprzez dodanie enzymu inulaza. Z budowy...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisacharydy - GLIKOGEN

  Odgrywa on analogiczną rolę w przemianie materii u zwierząt jak skrobia w roślinach i jest podobnie zbudowana. Od skrobi różni się tym, że jest o wiele bardziej rozgałęziona, ale łańcuchy boczne są o wiele krótsze i składają się najczęściej od jedenastu do dwunastu jednostek. Często jest nazywany...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisacharydy - DEKSTRANY

  Są to polisacharydy wytwarzane przez drobnoustroje: Leuconostoc mesenteroides. Używa się ich wyłącznie do celów farmaceutycznych. Są płynem krwiozastępczym i w chirurgi stały się niezastąpione. Wykorzystuje się je w razie utraty znacznej ilości krwi w wyniku operacji chirurgicznych lub wskutek urazów...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisacharydy - DEKSTRYNY

  Są substancjami bezpostaciowymi, kleistymi i potrafią tworzyć roztwory koloidalne. Są one produktem częściowego rozszczepienia cząsteczek skrobi i w zależności od stopnia rozpadu mogą mieć różnej wielkości cząsteczki (jednak zawsze maja mniejsza masę cząsteczkową niż skrobia).

  Dekstryny...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisacharydy - SKROBIA

  Po łacinie amylum. Występuje we wszystkich roślinach, które posiadają zdolność do asymilacji węgla z dwutlenku węgla będącego zawartością powietrza przy współudziale chlorofilu i energii promieni słonecznych. Skrobia jest gromadzona przez rośliny w pewnych określonych miejscach np. w nasionach...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /5 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisacharydy

  Polisacharydy są nazywane inaczej poliozami. Do polisacharydów należą związki o składzie elementarnym C6H10O5 i o niezwykle dużej masie cząsteczkowej. Nie mają one słodkiego smaku (wyjątek – inulina), lecz nazywamy je polisacharydami dlatego, że podczas hydrolizy powstają z nich cukry proste...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polimeryzacja

  Polimeryzacja:

  Reakcja chemiczna monomerów prowadząca do powstania polimerów. Począwszy od lat 30. XX w. wiele reakcji polimeryzacji wykorzystanych jest w przemyśle. Szybkość polimeryzacji uzależniona jest od temperatury, ciśnienia, ilości i rodzaju inicjatora lub katalizatora.

  Rozróżnia się...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Klemens Dodano /21.09.2011 Znaków /12 872

  praca w formacie txt

Do góry