Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  Tłuszcze, zbędny czy konieczny składnik naszego pożywienia - ZALECANA DAWKA

  Według zasad fizjologii żywienia udział tłuszczu całkowitego (widocznego i niewidocznego) powinien stanowić 25-30% ogólnej wartości energetycznej dobowego pożywienia. Przy obecnym stanie wiedzy uważa się, że nadmiar energii pochodzącej z nasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w tłuszczach...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tłuszcze, zbędny czy konieczny składnik naszego pożywienia - ŹRÓDŁA TŁUSZCZÓW

  Tłuszcze jadalne są pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Do tłuszczów pochodzenia zwierzęcego zaliczamy m.in. masło, słoninę, smalec, łój. Do tłuszczów roślinnych należą tłuszcze ciekłe, tj. oliwa z oliwek, oleje (np. słonecznikowy, sojowy, arachidowy, rzepakowy) oraz margaryny, które są...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tłuszcze, zbędny czy konieczny składnik naszego pożywienia - ZNACZENIE DLA ORGANIZMU

  Tłuszcze:

  . to skoncentrowane źródło energii dla wszystkich tkanek i narządów, z wyjątkiem czerwonych ciałek krwi, mózgu i nerek,

  . to wygodna forma gromadzenia przez organizm zapasów,

  . stanowią budulec błon komórkowych i białej masy mózgu,

  . to źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) i...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tłuszcze, zbędny czy konieczny składnik naszego pożywienia

  Odróżniamy dwa rodzaje tłuszczów. Tłuszcze ciekłe, które zawierają reszty kwasów nienasyconych i tłuszcze stałe, które zawierają reszty kwasów nasyconych.

  Tłuszcze są nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczają się w eterze i benzynie. W wyniku alkalicznej hydrolizy tłuszczów powstają mydła. W świecie...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tłuszcze

  Tłuszcze są bardzo ważną grupą estrów o dużym znaczeniu gospodarczym, biologicznym. Tłuszcze jadalne są pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Do tłuszczów pochodzenia zwierzęcego zaliczamy m.in. masło, słoninę, smalec, łój. Do tłuszczów roślinnych należą tłuszcze ciekłe, tj. oliwa z oliwek...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /14 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tlenki & Wodorotlenki & Kwasy

  Tlenki:

  P2O5;MgO

  Kwasy:

  H3PO4

  Zasady:

  Mg(OH)2

  Sole:

  Mg3(PO4)2

  Wiązania jonowe:

  -kowalencyjne (atomowe)

  cząsteczka wody jest dipolem /cząsteczka polarną/;

  asocjacja-tworzą się cząsteczki w wodzie.

  E>1,7-wiązaania jonowe

  E<1,7-wiązania atom.spolaryzowane

  Tlenki:

  -tlenki...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /1 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest TLEN

  Symbol chemiczny O od nazwy łacińskiej oxygenium, pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, masie atomowej 15,9994; należy do grupy tlenowców. Gaz bezbarwny bezwonny i bez smaku, słabo rozpuszczalny w wodzie (w temperaturze 20°C 31 cm3 tlenu w 1 dm3 wody). Temperatura krzepnięcia -218,4°C, temperatura...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /3 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie kwasów i zasad - Teoria rozpuszczalnikowa

  Jest to teoria o raczej ogólnym znaczeniu. Została opracowana przez Franklina (1905). Teoria ta zakłada, że w wodzie oraz w innych bezwodnych rozpuszczalnikach, jak ciekły amoniak, dwutlenek siarki, fosgen itp., ma miejsce proces autojonizacji prowadzący do utworzenia się kationów i anionów:

  2H2O = H3O+ +...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie kwasów i zasad - Teoria Ursanowicza

  Najbardziej ogólną z dotychczas omawianych jest definicja kwasów i zasad podana w 1939 r. Przez Ursanowicza: kwasem jest każda substancja zdolna do odszczepiania zasady i utworzenia soli. Zasadą jest każdy donor anionów lub elektronów, akceptor kationów oraz każda sunstancja zdolna do zobojętnienia kwasu i...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie kwasów i zasad - Teoria Lewisa

  Ogłoszona w 1923 r. przez Lewisa teoria kwasów i zasad jest jeszcze bardziej ogólna niż teoria protonowa Lowry’ego i Bronsteda. Według tej ostatniej kwasem jest każdy donor protonów, a zasadą – każdy akceptor protonów. W ujęciu Lewisa zasadą jest każdy donor pary elektronowej, natomiast kwasem jest każdy...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011 Znaków /1 819

  praca w formacie txt

Do góry