Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  TWORZENIE WIĄZAŃ CHEMICZNYCH

  Wiązania jonowe tworzą:

  a)pierwiastki gr. 1 i 2 oprócz H i Be z pierwiastkami gr. 16 i 17;

  b) większość soli między metalem a resztą kwasową.

  Wiązania atomowe (niespolaryzowane) tworzą:

  - H, N, O, F, Cl, Br, I

  - oraz w związkach atomy różnych pierwiastków o równych elektroujemnościach...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA ATOMÓW, WIĄZANIA

  Materia-wszystko, co istnieje we wszechświecie i ulega ciągłym przemianom.

  Substancja-element materii o ściśle określonych własnościach fizycznych i chemicznych.

  Atomy-najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego własności. Atomy jednego pierwiastka są jednakowe a atomy różnych pierwiastków są...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /5 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne

  Metan-jego cząsteczka ma kształt czworościanu foremnego(tetraedru), w którego narożach znajdują się atomy wodoru, a w środku atom węgla. Długość wiązań C-H wynosi 109pm, a kąty między nimi są równe 109 28'.Jest gazem bezbarwnym, bez zapachu, nierozpuszczalnym w wodzie. Metan pali się. Uaktywniony...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /5 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki aromatyczne

  Inną grupą węglowodorów są węglowodory aromatyczne (areny), zawierające w cząsteczce sześcioczłonowy pierścień aromatyczny (lub układ skondensowanych pierścieni aromatycznych), do którego mogą być przyłączone podstawniki alkilowe lub arylowe. Ciecze lub ciała stałe, trudno rozpuszczalne w wodzie...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /2 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie wody dla człowieka i innych organizmów żywych

  Woda, tlenek wodoru, H2O jest to związek nieorganiczny. Bezbarwna ciecz, w grubych warstwach zielononiebieska, bez smaku i zapachu. Temperatura krzepnięcia 00C, temp. wrzenia 1000C. Stanowi jeden z podstawowych składników wszystkich żywych organizmów, umożliwiając przemianę materii i biorąc udział w wielu...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /8 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia ołowiem - Medycyna – dietetyka

  Ołów - jest pierwiastkiem toksycznym dla naszego organizmu. Dostaje się do naszego organizmu z powietrzem, żywnością i wodą lub przez kontakt z wyrobami przemysłowymi zawierającymi ołów lub jego związki, jak; farby, akumulatory, naczynia pokryte glazurą ołowianą, niektóre wyroby z porcelany, wyroby z...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /3 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia ołowiem - Ołów

  Ołów – Pb - plumbum, pierwiastek chem. o liczbie atom. 82, masie atom. 207,20; należy do grupy węglowców ; niebieskoszary, miękki, kowalny, łatwo topliwy metal; temp. topn. 327,50C, temp. wrz. 1740C, gęstość 11,35 g/cm3; aktywny chemicznie; w powietrzu, w warunkach normalnych pokrywa się cienką warstwą...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia ołowiem

  Metale są w środowisku bardzo rozpowszechnione. W rudach i skalach górotworu występują najczęściej w postaci tlenków. Wówczas są mało groźne dla środowiska. Groźniejsze są tylko metale ciężkie występujące w postaci soli, roztworów, produktów ubocznych oraz w ściekach lub odpadach różnych gałęzi...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie izotopów

  Większość pierwiastków chemicznych występuje w postaci dwu lub większej liczbie typów atomów, różniących się między sobą liczbą atomów w jądrze. Wyróżniamy np. trzy typy atomów wodoru (H), pięć typów atomów węgla (C) oraz 16 typów ołowiu (Pb) .Te różne typy atomów jednego i tego samego pierwiastka...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /5 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady procesów technologicznych

  Procesy technologiczne

  - Proces ciągły

  Proces fizykochemiczny polegający na tym, że do reaktorów doprowadza się surowce, w których w niezmiennych warunkach nieprzerwanie przebiega reakcja chemiczna, a produkty reakcji są odprowadzane na zewnątrz. np. produkcja kwasu siarkowego(VI), produkcja amoniaku...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /2 233

  praca w formacie txt

Do góry