Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD - STARZENIE SIĘ GWIAZD

  Protogwiazda przekształca się w gwiazdę, gdy w jej wnętrzu zainicjowane zostaną reakcje termojądrowe, podczas których jądra wodoru (1) łączą się w jądra helu (2). Gdy w procesie tych reakcji zasoby wodoru wyczerpują się, zaczynają w gwieździe przebiegać inne reakcje, w których tworzą się coraz...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD - NARODZINY GWIAZDY I PROTOGWIAZDA

  Gwiazdy rodzą się grupowo, wewnątrz chmur gazowo-pyłowych – gł. zawierających wodór - tj. mgławic (m.in. planetarnych). Proces powstawania gwiazdy rozpoczyna się, gdy np. w wyniku fali uderzeniowej, spowodowanej wybuchem supernowej, w mgławicy wystąpi lokalna, grawitacyjna fluktuacja gęstości.

  Gwiazda...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA GWIAZD

  Ewolucja gwiazdy składa się z kilku etapów, podczas których jej wielkość i temperatura ulegają gwałtownym zmianom. Długość życia i przebieg ewolucji gwiazdy zależy głównie od jej masy: im większa masa, tym szybciej gwiazda zużywa zawarte w niej gazy w reakcjach jądrowych i tym szybciej umiera...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /10 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENERGIA - Informacje ogólne

  Energia kinetyczna i potencjalna.

  - energia kinetyczna ciała

  - energia potencjalna ciężkości

  Ciało posiada Ep gdy znajduje się na pewnej wysokości względem umówionego poziomu.

  Wykonanie pracy wiąże się zawsze ze zmianą jakichkolwiek form energii.

  Zasada zachowania energii mechanicznej...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia kinetyczna

  Energia kinetyczna osiąga max. Wartość w położeniu równowagi , natomiast w położeniu wych.max podobnie jak prędkość nie istnieje.Energia potencjalna osiąga max. Wartość w położeniu max.wych. ,a najmniejszą w położeniu rownowagi.Energia całkowita w czasie ruchu harm. Pozostaje stała może...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENERGETYKA JĄDROWA - ZA I PRZECIW

  Budowa elektrowni atomowych jest tematem bardzo kontrowersyjnym. Od dłuższego czasu mamy do czynienia z "małą wojną" między naukowcami przedstawiającymi argumenty "za" i ekologami przedstawiającymi argumenty "przeciw". Obydwie strony oczywiście uważają, że ich teoria jest słuszna i nie chcą słyszeć...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /9 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrostatyka – pojęcia

  Prawo Coulomba - siła wzajemnego oddziaływania dwu naelektryzow. kulek jest wprost proporc. do iloczynu wartości ich ładunków i odwrotnie proporc. do kwadratu odległ. między ich środkami. Zależy ona także od ośrodka, w którym znajdują się oddziałujące kulki. F = kq1q2/r2 k=1/4πε

  Zasada zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /2 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrostatyka - Prawa

  ELEKTROSTATYKA

  PRAWO GAUSSA- Strumień indukcji pola przechodzący przez zamkniętą powierzchnię ekwipotencjalną jest równy sumie ładunków zgromadzonych wewnątrz tej powierzchni.

  PRAWO ZACH. ŁADUNKU- W trakcie dowolnych procesów zachodzących w izolowanym elektrycznie ukladzie całkowity ładunek nie...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksperyment BELLE

  Eksperyment BELLE jest budowany w laboratorium KEK, w poblizu Tsukuby, niewielkiego uniwersyteckiego miasteczka, oddalonego o 60 km od Tokio.

  We wspolracy uczstniczy okolo 250 fizykow z 50 laboratoriow.

  Wspolpraca jest miedzykontynentalna, bo poza najliczniejszymi Japonczykami, uczestnicza w niej m.in. grupy z...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /3 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika

  Pędem nazywamy –wektorową wielkość fizyczną ,która jest iloczynem masy i prędkości poruszającego się ciała.

  Siła –siła jest wielkością fizyczną równą stosunkowi zmiany pędu do czasu w którym ta zmiana następuje p=t*F.

  Zasada zachowania pędu – w układach odosobnionych całkowity pęd układu...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Czesio Dodano /03.10.2011 Znaków /679

  praca w formacie txt

Do góry