Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  Silniki - SILNIK TURBOSPALINOWY

  Silnik, w którym łopatkowy wirnik gazowej turbiny cieplnej przetwarza energię kinetyczną spalin (wytwarzanych w komorze spalania turbiny i sprężonych przez napędzaną turbinę sprężarkę) w energię ruchu obrotowego; silniki turbospalinowe są stosowane do napędu prądnic w elektrowniach, samolotów...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki - SILNIK ODRZUTOWY

  Silnik, w którym siła napędowa powstaje dzięki reakcji wytwarzanej przez wypływający z dyszy czynnik roboczy (gorące spaliny, strumień jonów, plazmy itp.). Silniki odrzutowe dzielą się na przelotowe (przepływowe) i rakietowe. Zależnie od sposobu sprężania powietrza, do którego wprowadza się paliwo...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /6 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki - SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY

  Silnik cieplny o spalaniu wewn., w którym ruch tłoka jest wywołany ciśnieniem spalin powstających przez spalanie mieszanki palnej (paliwowo-powietrznej) wewnątrz cylindra silnika; powszechnie są stosowane silniki spalinowe tłokowe o posuwisto-zwrotnym ruchu tłoka (suwowe), zw. krócej silnikami spalinowymi...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /5 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki - SILNIK CIEPLNY

  Urządzenie do przetwarzania energii cieplnej na energię mech.; s.c. pobiera ciepło ze źródła o temperaturze wyższej (ciepło spalania paliwa w silniku spalinowym lub w turbinie), przetwarza jego część na pracę mech., a resztę oddaje w chłodnicy; proces odbywa się z udziałem czynnika termodynamicznego...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silnik - Informacje ogólne

  Maszyna przetwarzająca ciepło, energię elektr. lub mech. na pracę o postaci dogodnej do napędzania maszyn i urządzeń przem. (np. prądnic elektr., obrabiarek, pomp, dźwignic), roln. (np. kombajnów, młynów) lub komunik. (np. samochodów, samolotów, statków).

  Do pracy silnika jest niezbędny ciągły...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silnik prądu stałego - definicja

  Jak sama nazwa wskazuje, silnik ten zasilany jest przez prąd stały czyli na przykład : ogniwo lub akumulator. Budowa silnika prądu stałego jest bardzo prosta. Składa się on przede wszystkim z dwóch przeciwnych biegunów magnetycznych, cewki, która jest zrobiona z wielu zwojów, komutatora czyli dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SILNIK ELEKTRYCZNY - definicja

  SILNIK ELEKTRYCZNY to maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektryczną na mechaniczną, zwykle w postaci ruchu obrotowego; składa się ze stojana (z parą lub parami elektromagnesów) i wirnika z uzwojeniem. zależnie od rodzaju prądu zasilającego (pobieranego np. z sieci) rozróżnia się silniki...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch jednostajny po okręgu - teoria i wzory

  T- okres ruchu, czas zatoczenia jednego pełnego okręgu

  Częstotliwość- ilość pełnych obiegów dookoła okręgu w ciągu 1 sekundy

  f=1/T [Hz(herz)=1/s]

  V=2PiR(obwód koła)/T- wzór na prędkość liniową

  &- kąt alfa

  ł- łuk

  r- promień koła

  &=ł/r [rad=m/m=1]- Miarą kąta & jest stosunek...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH HARMONICZNY (DRGAJĄCY PROSTY)

  Drganie obciążnika zawieszonego na sprężynie jest przykładem ruchu drgającego prostego- ruch ten jest ruchem okresowym.

  Pociągając obciążnik w dół rozciągamy sprężynę, wskutek czego powstają w niej siły sprężystości skierowane do góry i dążące do przywrócenia sprężyny w położenie...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozszczepienie światła białego w pryzmacie

  Pomiary prędkości światła monochromatycznego w ośrodkach materialnych dowodzą, że prędkość światła w ośrodkach zależy od częstotliwości światła. Zjawisko to nazywamy dyspersją światła. Tylko w próżni prędkości wszystkich fal elektromagnetycznych są jednakowe.

  Zależność prędkości fali...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 482

  praca w formacie txt

Do góry