Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  Ultra i infradźwięki - Kawitacja

  Interesującym zjawiskiem występującym w cieczach pod wpływem fali ultradźwiękowej jest kawitacja. Aczkolwiek zjawisko to było obserwowane już od dawna, to wyjaśnienie jego istoty nie jest dotąd pełne. W silnym polu ultradźwiękowym w płynach występuje zjawisko kawitacji polegające na polegające na...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultra i infradźwięki - Rozprzestrzenianie się ultradźwięków

  Rozchodzenie się fal dźwiękowych podlega podobnym prawom jak rozchodzenie się na.: fal świetlnych. W tej sytuacji może dochodzić do częściowego lub całkowitego odbicia oraz przenikania przez granice ośrodków. Przeszkody napotykane na drodze rozprzestrzeniania się dźwięku mogą doprowadzić do uginania...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /5 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultra i infradźwięki

  Periodyczne drgania cząsteczek materialnych otaczającego środowiska tworzą zespół zjawisk akustycznych. Fala akustyczna wiąże się z ruchem cząsteczek ośrodka. W określonej jednostce czasu dochodzić więc będzie do powtarzania tej samej fazy ruchu. Powtarzalność tą wyrażamy liczbą cykli drgań...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /6 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transformator i zasada jego działania

  Transformator sklada sie z rdzenia, na ktorym jest nawiniete uzwojenie pierwotne i jedno lub kilka uzwojen wtornych.

  Napiecie ze zrodla U1 powoduje przeplyw pradu w uzwojeniu pierwotnym. W rdzeniu powstaje zmienne pole magnetyczne, w ktorym to polu znajduje sie uzwojenie wtorne.

  Sily elektromotoryczne...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termodynamika - Informacje ogólne

  Termodynamika to dział fizyki badający zjawiska związane z ciepłem, jego przemianami i sposobami przenoszenia. Efekty cieplne towarzyszą wielu procesom, spotykamy je nie tylko w różnychsystemach ogrzewania, ale i w silnikach i maszynach wszelkiego rodzaju. Prawa rządzące zjawiskami cieplynymiopisują trzy...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Względności Alberta Einsteina

  Nasza obecna wiedza o ruchu ciał wywodzi się od koncepcji Galileusza i Newtona. Przedtem ludzie wierzyli Arystotelesowi, który twierdził, że naturalnym stanem ciała jest spoczynek i że porusza się on tylko pod wpływem siły pchnięcia. Wynikało stąd, że ciężkie ciała powinny spadać szybciej...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /27 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria fizyki kwantowej

  Teoria fizyki kwantowej pojawiła się w latach dwudziestych naszego wieku. Oto główne założenia tej teorii:

  1. Wszystkie siły powstają dzięki wymianie dyskretnych porcji energii, zwanych kwantami.

  W teorii kwantowej światło zostało podzielone na małe porcje zwane fotonami. Fotony zachowują się...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /5 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria atomistyczna Daltona

  Na naszej planecie występują miliony różnych ciał. Są one zbudowane z pewnej liczby prostych substancji nazwanych pier-wiastkami, zawierających jeden typ atomów. Wynika więc z tego, że skoro zawierają one tylko jeden typ atomów to nie mogą być rozłożone na składniki prostsze. Tak rozumował Robert...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /10 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATŁO - Barwa

  Wrażenie zmysłowe, reakcja wzroku na światło (promieniowanie elektromagnetyczne) o danej długości fali. Światło o długości fali 620-700 nm jest czerwone, 570-575 nm - żółte, 495-560 nm - zielone, 470-480 nm błękitne, 400-440 nm - fioletowe. W zjawisku rozszczepienia światła białego przez pryzmat...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ULTRAFIOLETOWE PROMIENIE

  Ultrafiolet, nadfiolet, uv, promieniowanie elektromagnetyczne (świetlne) o częstotliwościach pomiędzy zakresem światła widzialnego (światło, fale elektromagnetyczne) a promieniowaniem rentgenowskim: odpowiada długości fali od 390 do około 10 nm (granica pomiędzy promieniowaniem ultrafioletowym a...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /927

  praca w formacie txt

Do góry