Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  Zastosowanie naczyń połączonych

  Zasadę naczyń połączonych wykorzystuje się w wielu urządzeniach. Rurka wodowskazowa umieszczana przy zbiornikach-zazwyczaj nieprzezroczystych zamkniętych naczyniach służy do wskazywania poziomu cieczy w zbiorniku. Stosuje się ją np. w kotłach. Taką rurkę stosuje się również w czajniku elektrycznym...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie promieniowaniem

  Promieniowaniem nazywamy zjawisko polegające na wysyłaniu i przekazywaniu energii na odległość. Energia ta może być wysyłana w postaci: cząstek (promieniowanie korpuskularne), światła (fotony), ciepła (promieniowanie cieplne) oraz fal elektromagnetycznych. Źródłem promieniowania elektromagnetycznego...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /17 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra

  Opis przyrządu:

  Waga Mohra to belkowa waga umożliwiająca szybkie pomiary gęstości cieczy. Jedno z ramion podzielone jest na 10 równych działek o długości “a”. Na końcu tego ramienia ( na działce 10) zawieszony jest szklany nurek. Za pomocą śruby przy podstawie możemy ustawić wagę w pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą piknometru

  Opis przyrządu:

  Piknometr – naczynie (zwykle szklane) przeznaczone do pomiaru gęstości cieczy i ciał stałych poprzez ważenie. Typowy piknometr ma postać małego naczynka o objętości 1 – 100 cm2 zamkniętego doszlifowanym korkiem z przenikającą go kapilarą, niekiedy zaopatrzonego w termometr. Ciała...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /2 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyznaczanie ciepła właściwego aluminium

  Opis przyrządów:

  1. Kalorymetr wodny z wyposażeniem składającym się z mieszadła i termometru oraz piecyka do podgrzewania badanego ciała wraz z układem zasilającym, służy do pomiaru ilości ciepła pobranego lub oddawanego przez ciało albo układ ciał; służy m.in. do wyznaczania ciepła...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyznaczanie ciepła topnienia lodu za pomocą kalorymetru

  Wyznaczanie ciepła topnienia lodu

  Opis przyrządu:

  Kalorymetr służy do pomiarów ilości ciepła. Składa się on z dwóch naczyń aluminiowych, większego i mniejszego. Na dnie naczynia większego, zwanego płaszczem kalorymetru, spoczywa drewniany krzyżak, na którym jest ustawione naczynie mniejsze –...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYCZNIKI PRÓŻNIOWE SV

  Trzytorowe styczniki próżniowe prądu przemiennego do 125 A lub 160 A, o napięciu do 1000 V AC

  ZASTOSOWANIE

  Styczniki próżniowe SV są przeznaczone do łączenia tylko obwodów prądu przemiennego *) 50 lub 60 Hz, w szczególności do:

  . sterowania silników elektrycznych przy napięciu do 1000 V

  ...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYCZNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE

  Stycznik, łącznik stycznikowy, urządzenie przeznaczone do otwierania i zamykania obwodów elektrycznych.

  W zależności od rodzaju siły działającej na układ ruchomy rozróżnia się styczniki:

  - elektromagnetyczne - najczęściej spotykane (układ zamykający i otwierający obieg elektryczny uruchamiany...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ELEKTROMAGNESU

  Pole magnetyczne wytworzone wokół przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny jest stosunkowo słabe. Naukowcy odkryli sposób na zwiększenie tego pola. Należy zwinąć przewodnik w kształt cylindryczny, a w środek włożyć żelazny rdzeń i wówczas pole znacznie się zwiększa. W ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /4 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykorzystanie pola elektromagnetycznego

  Gwałtowny rozwój technik radiokomunikacyjnych spowodował opracowanie na początku lat siedemdziesiątych nowego sposobu komunikacji bezprzewodowej, łączącej w sobie cechy klasycznej łączności radiowej (radiostacja) i telefonu z możliwością wybierania dowolnego abonenta. Zasadnicza różnica pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /6 379

  praca w formacie txt

Do góry