Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest wiązanie jonowe?

  Jeżeli atom ma na zewnętrznej powłoce 1, 2 lub 3 elektrony, to mogą one zostać przekazane innemu atomowi. Sód (Na) ma pojedynczy elektron na powłoce M, zaś chlor (Cl) ma na tej powłoce aż 7 elektronów. Gdy atom sodu przekaże swój elek­tron atomowi chloru, oba uzyskają stabilną konfi­gurację z...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wiązanie kowalentne?

  W' wiązaniu kowalentnym atomy wiążą się ze sobą dzięki uwspólnieniu elektronów na ostatnich powłokach. Atom tlenu ma na przykład 6 elektronów na powłoce L, która jest jego powłoką zewnętrzną. Gdy dwa atomy tlenu uwspólnią po dwa elektrony, to na każdej z powłok L, które mo­gą zawierać do 8...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są wiązania chemiczne?

  Wiele pierwiastków może łączyć się z sobą, tworząc trwałe związki chemiczne. Wiązania te istnieją dzięki siłom różnego typu i o różnych wartościach. Zaledwie chemicy zdążyli zaakceptować atomistyczną teorię budowy materii, a już fizycy dowiedli istnienia mniejszych czą­stek...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są powłoki elektronowe?

  Liczbę elektronów na każdej z powłok określają prawa mechaniki kwantowej, a w szczególności odkryta w 1925 roku przez Austriaka Wolfganga Pauliego 1900-1958 zasada mówiąca, że dwa dowolne elektrony nie mogą charakteryzować się zestawem identycznych liczb kwantowych. Zgod­nie z nią na powłoce K...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ozdyskanie hasła na nk

  na jednym kompie zapisałem hasło na nk i go nie pamiętam a chce je zmienić pomóżcie ???

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /lukasz19b Dodano /31.01.2012 Znaków /93

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch po okręgu i zasady dynamiki

  RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU:

  ruchem jedn. po okręgu nazywamy ruch w którym prędkość liniowa ma wartość stałą ,a wektor prędkości jest styczny do toru w każdym jego punkcie (tor jest okręgiem)

  V(szybkość)=s/t | V=2?r/T=2?rv-częstotliwość | w(prędkość kątowa)=?/t | v=w?r | ar=V2/r=4?2r/T2v2

  -I...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Żarówka

  Żarówka, elektryczne, temperaturowe źródło światła, w którym ciałem świecącym jest rozżarzony na skutek prze-pływu prądu, zazwyczaj do temperatury ok. 2500-3000 K drut z trudno topliwego materiału (pierwotnie grafit, obecnie wolfram) umieszczony w bańce szklanej. Żarówki mniejszej mocy wykonywane są...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /4 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek energii z masą na podstawie badań A. Einsteina

  JAK EINSTEIN ZWIĄZAŁ ENERGIĘ Z MASĄ I CO Z TEGO WYNIKA?

  Albert Einstein urodził się o 11.30 14 marca 1879 roku w połudnowoniemieckim mieście Ulm w rodzinie żydowskiej. Był to jeden z najwybitniejszych umysłów ścisłych naszych czasów. Zajmował się fizyką kwantową. Zajmował się wieloma teoriami...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /2 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawisko Fotoelektryczne - wzory

  Zjawiskiem fotoelektrycznym zewnętrznym nazywamy emiję elektronów z ciała oświetlanego promieniowniem elektromagnetycznym.

  1.Dla danej fotokatody ilość emitowanych fotoelektronów jest proporcjonalna do natężenia padającego na fotokatodę światła.

  2.Dla każdego metalu istnieje pewna najniższa...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie silnika elektrycznego prądu stałego - trakcja elektryczna

  Jednym z licznych zastosowań silnika elektrycznego prądu stałego są silniki trakcyjne w lokomotywach, elektrycznych zespołach trakcyjnych oraz tramwajach i trolejbusach. Silnik trakcyjny to nic innego jak silnik zainstalowany w pojeździe, który napędza zestawy kołowe (1 zestaw kołowy to dwa koła...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /14 946

  praca w formacie txt

Do góry