Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  Ostateczna forma dokumentu DTP

  Grafiką rastrową nazywamy obrazy otrzymane z przekształcenia ilustracji wielotonalnych w układy punktów (białych, czarnych lub barw­nych), których wielkość i kształt odpowiada jasności danych miejsc. W wyniku rastrowania obrazy komputerowe przekształcane są w bitma­py. Urządzenia wykorzystywane w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /2 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki i czcionki

  Skład tekstu wymaga, żeby w systemie zainstalo­wane były czcionki. Czcionka jest to zbiór zna­ków (liter, cyfr i znaków interpunkcyjnych) cha­rakteryzujących się jednym stylem i rozmiarem. Czcionki mogą wchodzić w skład danego progra­mu, można je także w miarę potrzeb dodawać do systemu. Czcionki...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skanowanie i bitmapy

  Skaner działa na podobnej zasadzie jak kseroko­piarka, z tą różnicą, że zamienia on kolory i od­cienie skanowanej ilustracji na kod numeryczny -kod za pośrednictwem którego komputer obrabia wszelkiego typu dane. Skanowany obrazek zosta­je oświetlony, następnie odbite światło wraca do skanera. Tu pada...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki aromatyczne

  Związki aromatyczne mają szereg zastosowań w przemysłach farbiarskim, tworzyw sztucznych oraz farmaceutycznym. Wszystkie bazują na naj­prostszym związku aromatycznym - benzenie, któ­ry jest otrzymywany z ropy naftowej lub smoły. Z benzenu można wytwarzać różne inne użytecz­ne związki. Toluen...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasy karboksylowe

  Kwasy karboksylowe mogą być wytwarzane za­równo ze związków alifatycznych jak i aromatycz­nych. Najprostszym z nich jest kwas mrówkowy. To on powoduje, że pokrzywy parzą. Kwas benzoesowy jest z kolei kwasem karboksylowym aromatycznym. Jedną z jego pochod­nych jest benzoesan sodu. środek konserwujący...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najistotniejsze alifaty

  Alkany są często nazywane węglowodorami para­finowymi, bądź też parafinami. Wśród nich naj­prostszymi a zarazem jednymi z najistotniejszych są dwa gazy: metan oraz etan. Metan jest głównym składnikiem gazu ziemnego, a etan jest surowcem w procesach syntezy wielu bardziej złożonych związków...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są związki alifatyczne?

  Pierwszą grupą związków alifatycznych są węglo­wodory alifatyczne, czyli związki o cząsteczkach zbudowanych przez atomy węgla oraz wodoru. Wśród nich wyróżniamy grupy alkanów, alkenów oraz alkinów. Drugą wielką grupą związków alifa­tycznych są łańcuchowe związki zbudowane na bazie atomów...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa sztuczne

  Najpopularniejsze tworzywa sztuczne. Wszystkie tworzywa sztuczne wytwarzane są z węglowodorów, uzyskiwanych z naturalnych surowców pochodzenia organicznego, przykładowo ropy naftowej, węgla, drewna czy bawełny. Oprócz węglowodorów do produkcji tworzyw używa się także licznych związków...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiązania atomów

  Połączone ze sobą atomy nazywamy cząsteczka­mi, bądź molekułami. Przykładowo, każda czą­steczka gazowego wodoru składa się z połączo­nych ze sobą dwóch atomów tego pierwiastka. Cząsteczki związków chemicznych zawierają atomy różnych pierwiastków. Atomy te mogą być związane ze sobą na...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia organiczna

  Chemia związków węgla i wodoru zwana jest chemią organiczną. Stało się tak, gdyż wiele z tych związków odkryto właśnie w organizmach żywych. Kiedyś wierzono, że organizmy żywe posia­dają zawartą w komórkach substancję nazywaną „siłą witalną" - odpowiedzialną za syntezę związków...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt

Do góry