Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  Księżyc - KLIMAT

  Warunki fizyczne panujące na Księżycu są dobrze znane. Określa je przede wszystkim mała masa Księżyca. Przyśpieszenie na jego powierzchni wynosi niespełna 1/6 przyśpieszenia ziemskiego i jest równe 1,62 m/s2, w związku z czym prędkość ucieczki równa się 2,38 km/s. Z tego powodu Księżyc nie...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księżyc - BUDOWA ZEWNĘTRZNA

  Z powodu zrównania się ruchu obrotowego z ruchem obiegowym (tzw. rotacja związana) Księżyc zwrócony jest ku Ziemi zawsze jedną stroną, czyli możemy widzieć tylko połowę jego powierzchni. Jednak obszar widzialności powierzchni Srebrnego Globu ulega niewielkim zmianom. Zjawisko to nosi nazwę libracji (od...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /3 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księżyc - BUDOWA WEWNĘTRZNA

  Dotychczas uzyskano ze Srebrnego Globu skały, które można w zasadzie zaliczyć do jednego z trzech rodzajów. Są to: ciemny bazalt mare oraz noryt "KREEP" i anortozyt - oba ostatnie występujące na księżycowych wyżynach. Ciemna barwa bazaltu spowodowana jest zawartością związków żelaza i tytanu. Noryt...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księżyc - POCHODZENIE

  Istnieją różne teorie naukowe pochodzenia Księżyca i dotychczas nie można zawyrokować, które z nich najbliższe są prawdy. Argumenty oparte na rozważaniu różnic i podobieństw składu chemicznego Srebrnego Globu i Ziemi są niewystarczające, by wyjaśnić sposób związania się obu ciał w jeden...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /4 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księżyc

  Siódmy Kontynent - tak nazywał naszego naturalnego satelitę radziecki astronom N.A. Warwarow. Były ku temu dwa powody: pierwszy - to domniemanie, iż nasz Księżyc jest fragmentem Ziemi, jej "odpryskiem"; drugi - że jest on, obok rodzimej planety z jej lądami, najlepiej poznanym ciałem niebieskim, tworzącym...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /3 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są KONDENSATORY

  Kondensatory. Niektóre kondensatory wygładzają kształt przebiegu prądu. Inne przepuszczają sygnały i sprzęgają je ze sobą. Specjalne kondensatory o zmiennej pojemności służą do przestrajania radia i wyszukiwania stacji.

  Pojemnością elektryczną nazywamy zdolność przewodników do gromadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /3 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinematyka - Informacje ogólne

  V=dv/dt Prędkość jest to iloraz wektora przesunięcia do czsu, w którym to przesunięcie nastąpiło. Vch=dv/dt dt-0 Prędkością chwilową nazywamy iloraz przemieszczenia, które nastąpiło w b.krótkim czasie do tego czasu. Vśr=V=dV/dt Prędkość średnia jest to iloraz przemieszczenia, które nastąpiło w...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jądro atomowe

  Skład i rozmiary jądra atomowego

  Jądro atomowe składa się z protonów i neutronów. Protony posiadają ładunek dodatni, a neutrony są elektrycznie obojętne. Wszystkie składniki jądra nazywamy nukleonami (wspólna nazwa dla protonów i neutronów).

  Promień jądra atomowego zależy od liczby masowej A...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /2 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Dalton

  Jan Dalton- chemik angielski, profesor przyrody i matematyki w Manchester. Dalton urodził się w 1766 r. Był synem ubogiego tkacza, dlatego już od trzynastego roku życia musiał sam zarabiać na utrzymanie i naukę. Z chwilą objęcia stanowiska nauczyciela w szkole średniej, rozpoczął doświadczenia i...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /2 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak udowodniono teorię Einsteina, czyli paradoks bliźniąt

  Fizycy jako spadkobiercy filozofów przyrody od wieków rozważają nad czasem. Starają się dojść do tego, co decyduje o jego własnościach. Bardzo ciekawe i intrygujące jest to, że najważ-niejsze, a za razem najabardziej ponadczasowe koncepcje czasu ukształtowały się już wkrótce po narodzinach...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /7 610

  praca w formacie txt

Do góry