Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  Napięcie elektryczne - Cieplne skutki przepływu prądu elektrycznego

  Przyrost energii wewnętrznej przewodnika jest równy pracy, jaką wykonują siły pola, przesuwając ładunek. ?Ew = W = Uq

  W = UI ·?t

  Prąd elektryczny wykonuje pracę, bo zmienia energię źródła na energię wewnętrzną przewodnika, a ta w postaci ciepła przekazywana jest otoczeniu. W = I2R · ?t

  W =U2/R...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcie elektryczne - Szeregowe łączenie oporników

  Rz = U1 + U2 + U3 + U4/I

  Rz = Rz1 · I + Rz2 · I = Rz3 · I +Rz4 · I/I

  Rz= Rz1 + Rz2 + Rz3 + Rz4

  Opór zastępczy układu oporników połączonych szeregowo jest równy sumie tych oporników.

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcie elektryczne - Prawo Ohama

  Prawo Ohama określa związek pomiędzy dwoma wielkościami fizycznymi: natężenie prądu płynącego przez opornik i napięciem na jego końca.

  Natężenie prądu można zmierzyć amperomierzem. Włącza się go szeregowo z odbiornikiem i nie ma znaczenia, z której strony go umieścimy.

  Zależność między...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcie elektryczne - Obwód elektryczny

  Obwód elektryczny – to układ elementów elektrycznych wraz ze źródłem napięcia, połączonych przewodami, które stanowią drogę dla prądu elektrycznego. Elementy mogą być połączone ze sobą szeregowo lub równolegle. W obwodzie elektrycznym zaznacza się kierunek. Umownie przyjmuje się, że prąd płynie...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcie elektryczne - Źródła napięcia elektrycznego

  Do naczynia nalano roztworu kwasu siarkowego. Oczyszczone papierem ściernym płytki przymocuj do bakelitowego uchwytu i zaznacz w roztworze. Do zacisków podłącz przewody i miernik. Zmień napięcie.

  Miernik wskazał napięcie około 100 mA. Na płytkach zachodzą reakcje chemiczne, bo osadzają się na nich...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcie elektryczne - Czym jest prąd elektryczny

  Przepływ prądu elektrycznego lub, prościej, prąd elektryczny to uporządkowany ruch jonów lub elektronów.

  Aby płynął prąd muszą być spełnione dwa warunki :

  W obwodzie elektrycznym musi być źródło napięcia.

  W obwodzie muszą być elektrony lub jony, czyli nośniki prądu.

  Natężenie prądu I...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcie elektryczne

  Napięcie U między dwoma punktami pola elektrostatycznego jest równe stosunkowi pracy W, jaką wykonują siły pola, przesuwając między tymi punktami ładunek próbny. W=W/q

  W=F.s = Eq.?s

  Jednostką napięcia jest wolt – V. 1V= 1J/1C

  Napięcie mierzy się woltomierzem lub miernikiem uniwersalnym...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODEL SŁOŃCA

  Potęga energii słonecznej stanowiła tajemnicę od czasu , gdy człowiek po raz pierwszy spojrzał w rozjaśnione niebo w ciągu dnia i zastanawiał się nad przyczyną pozornie niewyczerpalnego źródła światła i ciepła .

  Nie powinno nikogo dziwić , że w jakimś okresie dziejów ludzie wszystkich ras...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /7 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNIEJSZE NIŻ KWARKI?

  Wyniki pomiarów przeprowadzonych ostatnio w FermiLab w USA, gdzie bada się zderzenia z antyprotonami protonów rozpędzonych do największej obecnie energii, zdają się sugerować, że kwarki - uchodzące za punktowe, najprostsze cegiełki materii - kryją w sobie obiekty jeszcze mniejsze. Odkrycie to, jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /4 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierniki prądu stałego - Mierniki elektromagnetyczne

  Zasada działania miernika elektromagnetycznego polega na oddziaływaniu pola magnetycznego cewki przewodzącej prąd, na ruchomy rdzeń ferromagnetyczny umieszczony w tym polu. Wskazówka połączona z rdzeniem wskazuje wartość prądu przepływajcego przez cewkę. Im większy prąd przepływa przez cewkę, tym...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011 Znaków /710

  praca w formacie txt

Do góry