Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  PROMIENIE ROENTGENA

  Odkrycie.

  Promienie rentgena zostały odkryte w roku 1895 przez Wilhelm Conrad Roentgen.W 1901r. dostał za to odkrycie nagrodę Nobla.Badając właściwości promieni katodowych , Roentgen spostrzegł, że leżący w pobliżu rury katodowej ekran pokryty platynocyjankiem baru świecił wtedy, kiedy rura katodowa...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /4 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promienie podczerwone

  Promieniowanie podczerwone, podczerwień, IR (ang. Infrared radiation ). Jest to promieniowanie elektromagnetyczne znajdujące się między czerwienią widma widzialnego ( λ=0,74μm ) i krσtkofalowym promieniowaniem radiowym ( --λ= 1-2 mm) . Nie jest widzialna dla oka ludzkiego. Podczerwień dzieli się na trzy...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /7 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prąd stały a indukcyjny

  Różnice:

  *źródłem prądu stałego jest różnica potencjałów

  *źródłem prądu indukcyjnego jest zmiana strumienia magn obejmowanego przez ten obwód Podobieństwa

  *oba prądy są źródłem pola magn

  *uporządkowany ruch elektronów Indukcja magn a samoindukcja magn Zjawiskiem indukcji magn nazywamy...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prąd elektryczny - uporządkowany ruch ładunków elektrycznych

  Napięcie elektryczne- różnica potęncjałów pomiędzy pomiędzy dwoma naelektryzowanymi w różnym stopniu ciałami.

  Istnienie napięcia warunkuje przepływ padu eklektycznego [U]=1V Urządzenia wytwarzające napięcie:

  Ogniwo

  Akumulator

  Prądnica

  Naładowany

  kondensar

  Natężenie elektryczne-...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /3 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Ohma

  Prawo Ohma: natężenie prądu płynącego W odcinku obwodu jest proporcjonalne do Przyłożonego napięcia do natężenie ma wartość

  Stałą. Prawo Kirchoffa suma natężeni wpływających Do rozgałęzienia jest równa sumie natężeń wypływaj . Z rozgałęzienia w obwodzie nie rozgałęzionym 8natężenie...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /2 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa fizyczne

  Pierwsze prawo Kirchoffa - suma natężeń prądów elektrycznych wypływających z węzła (rozgałęzienia) jest równa sumie natężeń prądów wpływających do węzła.

  Drugie prawo Kirchoffa - suma algebraiczna spadków napięcia na wszystkich odbiornikach prądu prądu w danym "oczku" (czyli najmniejszym...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /3 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTENCJAŁ POLA GRAWITACYJNEGO

  Potencjałem pola grawitacyjnego w danym jego punkcie nazywamy stosunek energii potencjalnej ciała umieszczonego w tym punkcie pola do jego masy.

  Potencjał pola grawitacyjnego charakteryzuje pole, a nie (w przeciwieństwie do energii potencjalnej) ciało w tym polu umieszczone. Można jednak powiedzieć, że...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACA W CENTRALNYM POLU GRAWITACYJNYM

  Obliczam pracę wykonaną przez siłę grawitacji nad ciałem o masie m przy przemieszczeniu tego ciała w centralnym polu grawitacyjnym z punktu A do punktu B:

  W = Fśr Dr cosa

  Fśr = FA FB (średnia geometryczna)

  FA = GMm/ rA2 FB = GMm/ rB2

  Fśr = G2M2m2/ rA2 rB2 = GMm/ rA rB

  W = GMm Dr cos 180° / rA rB...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNE WIADOMOśCI O POLU GRAWITACYJNYM

  Na ciało umieszczone w skończonej odległości od innego ciała, działa siła grawitacji (ciężkości), a wytworzone przez to ciało pole sił nazywamy polem grawitacyjnym

  Podstawową właściwością pola grawitacyjnego jest to, że na każdy punkt materialny umieszczony w tym polu działa siła zwrócona w...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywne i negatywne strony tarcia

  Tarcie jest zjawiskiem które panuje powszechnie w przyrodzie i technice. Jest ono niezbędne do poruszania się istot żywych. Siły tarcia działające w trakcie poruszania powstrzymują nas przed upadkiem i pozwalają poruszać się do przodu. Między innymi jest ważny materiał z którego mamy wytworzone...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /3 931

  praca w formacie txt

Do góry