Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  Sztuczne satelity i prędkość kosmiczna

  Sztuczny satelita, co to takiego, do czego to służy. Jakie satelity w tej chwili istnieją a jakie były kiedyś. Prędkość kosmiczna, na czym to polega, czego to jest prędkość, czy to szybko. Jeśli chcesz się tego wszystkiego dowiedzieć to przeczytaj cały referat. Naprawdę warto dowiesz się wielu...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /12 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPER KAMIOKANDE - Informacje ogólne

  Pierwszy eksperyment potwierdzający zachodzenie oscylacji wykonał zespół złożony ze 114 naukowców i studentów pochodzących z 23 ośrodków naukowych w Japonii i Stanach Zjednoczonych. W tym zespole znalazła się również Polka – Danuta Kiełczewska z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jak na to...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /7 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany skupienia wody - Stan gazowy - para wodna

  Para występuje w każdej temperaturze. Im wieksza powierzchnia swobodna tym woda szybciej paruje. Para wodna tworzy się przez parowanie i powyżej 100o C czyli temp.wrzenia oraz przez sublimację czyli zamianę lodu w parę. Często para wodna mylona jest z mgłą, mgła to drobne kropelki wody, para wodna...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany skupienia wody - Stan cieczy - woda

  Woda występuje pomiędzy temp.0 o C i 100 o C.Jest ona najważniejszym składnikiem kuli ziemskiej.Bez niej nie mogły by rosnąć rośliny, żyć zwierzęta oraz ludzie.Woda jest wykorzystywana przez człowieka w wielu gałęźach przemysłu. Ma ona takie same właściwości jak inne ciecze.Nie ma okreslonego...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany skupienia wody - Stan stały - lód lub snieg

  Lód lub śnieg występują poniżej 0 o C tzw.temp. topnienia. W przyrodzie występują w zimie lub cały czas na obu biegunach.Mają właściwości jak każde ciało stałe tzn.mają określony kształt, trudno zmienić ich objętość.Lód pow- staje ze schłodzonej wody czyli przez krzepnięcie lub przez...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany skupienia wody

  Woda występuje najczęściej w postaci cieczy, jednak może być ona również ciałem stałym (lód lub snieg), a także gazem (para wodna).Prawie wszystkie substancje mogą przechodzić z jednego stanu skupienia w inny.Rozróżnia się następujące przejścia fazowe wody :

  - ze stanu stałego w ciekły -...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest Spektroskop

  Spektroskop, uproszczony spektromet, który umożliwia wyłącznie ogląd widma danego rodzaju promieniowania.

  Widmo, rozkład natężenia promieniowania w zależności od jego energii, częstotliwości lub długości fali. Wyróżnia się widma: akustyczne, świetlne, radiowe, mikrofalowe, podczerwone...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /7 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skale temperaturowe

  Skale temperatur są to zbiory wartości temperatur uporządkowanych w taki sposób, że każdej temperaturze (pojętej jako określony stan cieplny) przyporządkowana jest określona wartość wyrażona iloczynem wartości liczbowej i jednostki temperatury przyjętej w danej skali. Zdefiniowanie skali temperatur...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /4 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest temperatura

  Temperatura jest to skalarna wielkość fizyczna, charakteryzująca stan równowagi termodynamicznej układu makroskopowego. Zgodnie z zerową zasadą termodynamiki, każdemu stanowi równowagi układu fizycznego można przyporządkować pewną wielkość o takiej własności, że dwa ciała znajdują się w stanie...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki - SILNIK TURBOŚMIGŁOWY

  Turbinowy silnik lotn., który gł. część (75–100%) ciągu wytwarza za pomocą śmigła napędzanego przez turbinę spalinową (za pośrednictwem przekładni zębatej), a pozostałą — przez odrzut gazów wylotowych.

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /244

  praca w formacie txt

Do góry