Przedmioty ścisłe /650 prac/

 • Ocena brak

  Co to są pierścienie węglowe?

  Najbardziej typową strukturą pierścienia węglo­wego jest struktura heksagonalna, czyli sześciokąt­na. Może to być pierścień nasycony, na przykład cykloheksan (C6H12), bądź nienasycone, z trzema wiązaniami nienasyconymi pomiędzy atomami węgla, jak w benzenie (C6H6). Cykliczna struktura benzenu...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są nieorganiczne związki węgla?

  Proste związki węgla z innymi pierwiastkami są szeroko znane. Dla przykładu 0,03% atmosfery to dwutlenek węgla (CO2). Również tlenek węgla, czyli czad (CO), jest w ogromnych ilościach wy­twarzany w naturze w procesie częściowego utle­niania metanu - gazu pochodzenia biologicznego. Spośród wielu...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są znane związki węgla?

  Na początku XIX wieku twierdzono, że pewien nieznany czynnik odróżnia związki węgla występu­jące w organizmach żywych, bądź przez nie wytwa­rzane, od nieorganicznych związków tego samego węgla, na przykład węglanów bądź węglików. Uważano, że ów nieznany czynnik może stanowić sam w sobie...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /2 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgiel

  Jednym z najbardziej niezwykłych i najczęściej występujących pierwiastków jest węgiel. Węgiel nazywany bywa niekiedy podstawą życia na Ziemi. Długie łańcuchy bądź pierścienie atomów węgla tworzą szkielety milionów związ­ków chemicznych, w tym tzw. związków organicznych, które stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest przewodzenie prądu przez pierwiastki?

  Metale posiadają elektrony, które łatwo odłączyć od atomu, w wyniku czego powstaje jon. Mając strukturę metaliczną łatwo przewodzą prąd dzięki tym właśnie oddanym elektronom. Istnieją też pierwiastki, takie jak krzem czy ger­man, które przewodzą prąd znacznie gorzej niż metale, lecz lepiej...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są metale przejściowe?

  Czwarty okres rozpoczyna się należącym do I gru­py potasem (K) o liczbie atomowej 19. Posiada on 8 elektronów na trzeciej powłoce (M) oraz jeden elektron na czwartej powłoce (N). Dzięki temu jego własności są bardzo podobne do właściwości na­leżącego do 3. okresu sodu (Na), metalu alkalicz­nego...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest metal?

  Wydaje się nam, że wiemy, co to jest metal. Okazuje się jednak, Że chemik może określić mianem metalu większość pierwiastków i nie wszystkie pasują do naszych wyobrażeń. Co to jest metal? Pytanie z pozoru wydaje się banalne. Czysty metal posiada połysk. Jest stosunkowo twardy, cechuje się dosyć...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozróżnić metale od niemetali w układzie okresowym pierwiastków?

  Układ okresowy pierwiastków jest podzielony na okresy (poziomo) oraz grupy (pionowo). Numer okresu, do którego należy dany pierwiastek odpo­wiada liczbie powłok elektronowych w jego ato­mie. Przynależność pierwiastka do danej grupy związana jest z liczbą elektronów na zewnętrznej powłoce...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /3 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wiązanie meta­liczne?

  Metale też tworzą stosunkowo duże krysz­tały, składające się z dodatnio naładowanych rdze­ni atomowych — jonów, między którymi swobodnie przemieszczają się elektrony z zewnętrznej po­włoki. Te swobodne elektrony nie są związane z którymkolwiek z rdzeni atomowych tworzących strukturę. To...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są kryształy molekularne?

  Jak już wspomniano, sieć krystaliczna może być również utrzymywana przez wiązania jonowe i metaliczne. Istnieje jednak inny rodzaj kryształu - kryształ molekularny. W sieci takiego kryształu cząsteczki połączone wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem kowalentnym (ewentualnie atomy gazu szlachetnego) są...

  Ocena / Przedmiot / Chemia

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt

Do góry