Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KANTAR

  Ogłowie, uździenica bez wędzidła z kółkiem u dołu do zakładania łańcucha, służąca do uwiązywania konia w stajni, prowadzenia w ręku i do łatwiejszego chwytania konia puszczonego na pastwisko; uzda; z tur.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANDYD

  Fr. Candide 'szczery, prostoduszny', bohater tytułowy powieści (1759) Woltera, do której pomysł dało straszliwe trzęsienie ziemi w Lizbonie w 1755. Delikatny i rozsądny chłopiec wzrasta w pałacu barona Thunder-ten-Tronckh w Westfalii, wychowany przez filozofa Panglossa, który twierdzi, że „wszystko jest...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANTOR (1)

  Przest. dyrygent chóru, kapeli kośc.; organista; śpiewak solista a. przodownik chóru w kośc. protestanckim; gł. śpiewak w synagodze; z łac. cantor 'śpiewak' od canere 'śpiewać'. Czcij, klecho, kantora przysł., szanuj mistrza, lepszego od siebie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANIKUŁA

  Najgorętszy okres lata; upały; z łac. Canicula dosł. 'Suczka; Syriusz' (zob.), od canis 'pies*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /99

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANTOR (2)

  Przest. biuro fabryki, przedsiębiorstwa; kancelaria kupca, przemysłowca, bankiera; instytucja handl. a. bankowa; przedstawicielstwo handl., biuro pośrednictwa; lada w sklepie; dawn. duże biurko; z nm. Kantor 'kantor; biuro' z łac. computare '(ob)liczyć'.

  Kantorek pulpit, niekiedy z szafkową nadstawą...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANKAN

  Taniec francuski z 2. poł. XIX w. w rytmie galopu, w metrum 2/4, upowszechniony pod koniec wieku także w innych krajach, wprowadzony przez Jakuba Offenbacha do operetki (m.in. do Orfeusza w piekle), zyskał również popularność na estradach jako kabaretowy fr. popisowy taniec kobiet, w rytmie galopu, o...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAPARZ

  Kanafarz, dawn. szafarz, piwniczy klasztoru, braciszek, laik, mający klucze od spiżarni i piwnicy w klasztorze; ze śrdw. łac. canapariuś 'piwniczy'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAK

  Dawn. ozdobny strój fryzury damskiej ze sznurów pereł a. drogich kamieni, późn. takiż ciasny naszyjnik, kolia; z tur.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMILLUS

  Marcus Furius Camillus, wódz rzymski z IV w. pne., wg oficjalnej tradycji rz. jeden z najwybitniejszych mężów stanu dawnej republiki. Miał pokonać Wolsków i Ekwów, zdobyć w 396 pne., po 10-letnim oblężeniu, Veii, dawnego rywala Rzymu. Gdy Gallowie spustoszyli Rzym, był nieobecny w mieście (390 pne.);...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMEDULI

  Zakon Pustelników Kamedułów, będący gałęzią zakonu benedyktynów, która zamiast wspólnego życia zakonnego, cenobii, wprowadziła anachoretyzm, życie pustelnicze, w osobnych domkach-eremach, obowiązek bezwzględnego milczenia i surowy post. Zakon kontemplacyjny, zał. w końcu X w. przez św. Romualda w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt

Do góry