Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KAPETYNGOWIE

  Fr. Capetiens, trzecia dynastia królów Francji (po Merowingach i Karolingach) panująca od 987 (Hugo Kapet, od którego bierze się nazwa dynastii) w prostej linii do Karola IV Pięknego (zm. 1328).

  Boczna linia dynastii - Walezjusze - panowała od 1328 do 1589 (Henryk III), a gałąź Burbońska-od Henryka IV do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPOTA

  W Polsce XVIII i XIX w. w męskim stroju narodowym (sukienny) ubiór noszony na żupanie, z fałdami od pasa z tyłu, z zaszytymi rękawami, ż szamerowaniami przy zapięciu, używany gł. przez mieszczaństwo, a potem również przez lud; w modzie zachodniej XVIII i XIX w. szeroki płaszcz, niekiedy z kapturem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAN

  Z późn. łac. capitaneus 'naczelny; dowódca' od łac. caput 'głowa'. Kapitan Cocodrille, Fracassa (Fracasse), Matamoros, RinOceronte, Rodomonte, Spaventa, Terremoto itd. zob. Żołnierz (Samochwał); Falstaff; Papkin. Kapitan Kidd zob. Kidd William. Kapitan Nemo zob. Nemo.

  Kapitanowie przemysłu, ang. Captains...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANTYK

  Dawn. pieśń religijna, rodzaj hymnu, psalmu, kolęda; z łac. canticum 'pieśń; śpiew'. Kantyczki popularne pieśni nabożne o układzie zwrotkowym, zwł. kolędy i pastorałki; kancjonaliki, zbiorki kolęd, pieśni nabożnych, od pocz. XVIII w. publikowane przez drukarnie zakonne (paulini w Częstochowie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANNY

  Łac. Cannae, w staroż. wieś na płd. brzegu rzeki Aufidus w Apulii, miejsce, gdzie Hannibal (zob.) w 216 pne. zadał miażdżącą klęskę konsulom rzymskim L. Emiliuszowi Paulusowi i G. Terencjuszowi Warronowi z ośmioma legionami i wojskami sprzymierzonymi; rozszerz, wielka, decydująca klęska.

  Manewr...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANCELISTA

  Przest. pisarz kancelaryjny, niższy urzędnik; ze śrdw. łac. cancellista od łac. cancelli 'kraty, kratki'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANONICZNY

  Ogólnie przyjęty, autentyczny, obowiązujący; zgodny z kanonami (regułami, normami, prawidłami, wzorcami, przepisami prawa kośc.); dotyczący kanonika; z łac. canon 'prawidło, przepis' od gr. karión 'pręt, miara; wzorzec'. Godzina kanoniczna zob. Godzina. Kanon palijski zob. Tipitaka.

  Listy kanoniczne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANCJONAŁY

  Śpiewniki relig. w językach narodowych, przede wszystkim protestanckie. Pierwszy wydał Luter w 1524. W jęz. pol. pierwszy wyd. przez Jana Seklucjana pt. Pieśni duchowne a nabożne... (1547, wyd. 2 rozszerzone z 1559 pt. Pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe z melodią jednogłosową).

  Najpopularniejszy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANOPY

  Staroż. egipskie urny grobowe, gliniane, a. kamienne, często alabastrowe, służące do przechowywania wnętrzności zabalsamowanego zmarłego (zazw. 4 kanopy na osobę), które miały pokrywy w kształcie głów tzw. „synów Horusa" (człowieka, pawiana, szakala a. sokoła); podobne do egipskich antropomorficzne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANDELABR

  Duży, kilkuramienny świecznik (zob.) stojący; kilkuramienna latarnia uliczna; z łac. candelabrum 'świecznik' od candela 'świeca'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /135

  praca w formacie txt

Do góry