Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KOLEGIATA

  Kościół, w którym istniała (a. istnieje) kapituła kanoników; ze śrdw. łac. collegiatus 'należący do cechu, bractwa'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLATOR

  Dawn. patron, fundator kościoła, który miał „prawo prezenty", tj. przedstawiania biskupowi kandydata na wakujące beneficjum (zob.) przy kościele; z łac. collator 'który znosi, zbiera, gromadzi (datki, ofiary); ofiarodawca'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KODROS

  Bajeczny król Aten. Gdy doryjscy Heraklidzi najechali Attykę, wyrocznia delficka zapowiedziała im zwycięstwo, jeśli oszczędzą życie Kodrosa.

  Usłyszawszy o tej przepowiedni, król poświęcił się za swój kraj, poległszy w bitwie. Wg późniejszej wersji, przebrany za drwala udał się do obozu Dorów, gdzie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLEGIUM

  Zespół (organ złożony z) osób wspólnie obradujących, opiniujących, orzekających, rozstrzygających; zebranie, narada tego zespołu; dawn. szkoła średnia, fakultet szkoły wyższej; dawn. bursa przy zakładach nauk. dla profesorów i studentów; z łac. Collegium 'zrzeszenie'; zob. też Collegium. Kolegium...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLBERG Oskar

  1814-90, Znakomity etnograf polski, wydał w 1842-45 Pieśni ludu polskiego {z melodiami), a w latach 1857-90 olbrzymie dzieło Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce (23 „serie") i publikowane równolegle w latach 1882-91 Obrazy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOGUT

  Dawn. kur (zob.), w mit. gr. i rz. poświęcony Apollinowi, bogu słońca, gdyż obwieszczał wschód słońca, Hermesowi, gdyż wzywał ludzi do ich codziennych zatrudnień, i Asklepiosowi, bo „kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje (zdrowie)". Wg legendy muzułm. prorok spotkał w pierwszym niebie koguta tak...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /3 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLĘDY

  Pierw, pieśni lud. związane z obrzędami Nowego Roku i z obyczajem składania życzeń pomyślności w gospodarstwie i w domu w porze godów, za co należały się podarki. Miejsce tych pieśni zajęły inne, związane tematycznie z Bożym Narodzeniem (fr, Noel; ang. carol; nm. Weihnachtslied), wywodzące się z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /1 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLBUSZOWA

  Miasto na Płaskowyżu Kolbuszowskim w woj. rzeszowskim; wieś należąca do Lubomirskich i Ostrogskich otrzymała w 1690 prawa miejskie.

  Meble kolbuszowskie typ mebli wyrabianych w Kolbuszowej i w pobliskiej okolicy w 2. poł. XVIII i, I . poł. XIX w. (miasto było producentem mebli zapewne już od 2. poł. XVII...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOHORTA

  Łac. cohors dpn. cohortis, staroż. batalion piechoty (zob.), jednostka taktyczna w wojsku rzymskim licząca zrazu 300, później 600 żołnierzy, dziesiąta część legionu, składająca się z trzech manipułów (kompanii).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLCHIDA

  Gr. Kolchis, staroż. kraina u podnóża gór Kaukazu, na wschodnim wybrzeżu M. Czarnego, słynna w legendzie gr. jako cel podróży Argonautów (zob.) i ojczyzna Medei.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /194

  praca w formacie txt

Do góry