Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KOŁO MEGO OGRÓDECKA

  Pop. piosenka ludowa.

  Koło mego ogródecka

  zakwitała jabłonecka. 1-2.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /81

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMITET

  Grupa osób powołanych do wykonania określonych zadań; organ kierowniczy, nadzorczy, o specjalnych pełnomocnictwach; organ administracji państw, na wysokim szczeblu; z fr. comitć od łac. eommittere 'łączyć; powierzać; przedsiębrać'.

  Komitet Bezpieczeństwa Powszechnego, fr. Comitć de suretć...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMERAŻE

  (1. mn.) Przest. plotki,"intrygi, nieporozumienia towarzyskie; z fr. commerage (1. poj.) 'plotki' od commźre 'kum(oszka)'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁOMYJA

  Miasto nad Prutem w Ukr. SRR; por. Pipidówka; nazwa od złej drogi, w której są kołomyje, głębokie wyboje napełnione wodą, a. od potoku Myja, wpadającego tam do Prutu.

  Anglik z Kołomyi przysł. Lipsze u nas w Kołomyi przysł., którego pochodzenie wyjaśnia anegdota podana przez Augusta Bielowskiego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMES

  Śrdw. dostojnik zarządzający okręgiem admin., hrabia; zob. Diuk; z łac. comes dosł. 'idący razem; towarzysz; doradca cesarza rzymskiego'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁOWROTEK

  Skonstruowany ok. 1530 przez Jiirgensa z Norymbergi prosty warsztat przędzalniczy o napędzie pedałowym (nożnym), służący do przędzenia nici z lnu, konopi i przędzy wełnianej, wyszły już dziś z użycia.

  Kołowrotek Omfali zob. Omfale. Małgorzata przy kołowrotku zob. Małgorzata (Gretchen).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMIEGA

  Komięga, staropolski galar zbożowy, mniejszy niż dubas, pierwotnie wyrabiany z jednego komu, tj. kloca (stąd nazwa), kształtu czworobocznego, bez masztu, z obsługą 9 do 11 flisów, służący do jednorazowej podróży w dół rzeki, po czym sprzedawany w Gdańsku na rozbiórkę; załoga wracała pieszo do domu;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁPAK

  Wysoka czapka bez daszka pochodź, tur., kształtu walca a. zakończona spiczasto, a. szersza u góry; w śrdw. tatarska; w XVI w. polska i litewska; w XVI-XVII w. ruska; w XVIII w. noszona w Polsce przez kobiety i dzieci; w 1790 nakrycie głowy piechoty pol. zamiast kapeluszy; w 1800 w wojsku fr.; w Księstwie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMISARZ

  Urzędnik mający specjalne pełnomocnictwa, obarczony pewną misją, powołany do pewnych zadań; w dawnej Polsce delegat sejmu do wykonania określonych czynności; po 1638 mianowany przez hetmana przywódca Kozaków; od 1764 członek komisji skarb. a. wojsk., powołanych przez sejm; w Polsce międzywoj. osoba...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁTRYNA

  Szpaler, kołtra, w dawnej Polsce obicie ścienne a. zasłony z tkaniny a. papieru, wykonywane techniką drzeworytniczą (z klocków), a następnie malowane; w XVI-XVIII w. wykładano nimi ściany dworów i kościołów drewnianych; kołtryniarstwo w sztuce lud. przetrwało aż do XIX w.; z wł. coltrina...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt

Do góry