Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KONFEDERACJE

  W dawnej Polsce od końca XIII w. związki miast, od poł. XIV w. szlachty, mąjące na celu obronę swoich interesów a. realizację żądań politycznych; w czasie bezkrólewia zwane kapturami, powoływane do utrzymania spokoju w państwie. Słynne były konfederacje śrdw., jak Maćka Borkowica 1352-54, Spytka z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPARS

  Przest. statysta w teatrze; przen. figurant, osoba nie odgrywająca w sprawie istotnej roli; z fr. comparse od wł. comparsa 'zjawa; osoba grająca niemą rolę'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPOZYCJA

  Śrdw. prawie karnym okup składany przez przestępcę dla uchronienia się przed krwawą zemstą rodową; zob. Basarunek; Głowa (Główszczyzna); Nawiązka; układ, budowa dzieła sztuki (lit., muz., piast.); dzieło sztuki, zwł. muz.; teoria tworzenia utworów muz.; zespół części składowych; preparat...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPUT

  Dawn. liczba, poczet, etat; spis, rejestr; w XVII-XVIII w. wojsko komputowe, etatowe, zaciężne (w przeciwieństwie do pospolitego ruszenia, wojsk ordynackich itp.), o określonej liczbie i ustalonym żołdzie, utrzymywane przez skarb Rzplitej a. przez powiaty; od późn.-łac. computare 'liczyć'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMNENOWIE

  Dynastia panująca w cesarstwie bizant. 1057-59 i 1081-1185; chociaż nie mogła zniweczyć sił, które wkrótce po jej upadku położyły kres cesarstwu bizant., miała na ogół władców zdolnych, którzy na czas pewien przywrócili w państwie autorytet władzy; panowanie ich zaznaczyło się renesansem hellenizmu i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMORA

  W feudalnym mieszkaniu szlacheckim (XV-XVI w.) pomieszczenie do przechowywania ubrań, sprzętu, żywności, bielizny, odpowiednik zach.-europ. garderoby; alkierz (na Mazowszu i Kurpiach), kleć (na wschodzie Polski), w paro- a. kilkoizbowej chałupie polskiej niewielka izba mieszkalna, służąca nieraz także do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMORNIK

  W XI-XII w. wysoki urzędnik księcia, camerarius; u Piastów śląskich najwyższy urzędnik dworski; w sądach polskich XII-XIV w. doręczyciel pozwów; wysłannik, zastępca do nadzorowania przesyłek, pojazdów, przewozów wojewody, starosty, podkomorzego w dawnej Polsce; geometra, mierniczy w dawnej Litwie; od XIV...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPANIA

  Towarzystwo; pielgrzymka; spółka handlowa; wojsk, pododdział, cżęść batalionu; z fr, cęmpagnie 'towarzystwo' od późn.-łać. companio 'wspólnie jedzący chleb; kompan' z panis 'chleb'.

  Dla kompanii (dał się Cygan powiesić) przysł., dla towarzystwa. Dotrzymać (komuś) kompanii towarzyszyć; umieć...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /2 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMNATA

  Pokój mieszkalny, gabinet pana domu w dawnych rezydencjach wielkopańskich, pałacach, zamkach, ogrzewany kominkiem, stąd nazwa od śrdw. łac. eaminata 'izba z paleniskiem, kominem'; dziś o pokoju a. sali o bogatym wystroju piast, w zamku, pałacu, dworze gotyckim a. renesansowym.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMEDIA

  Jeden z podstawowych gatunków dramatu, obejmujący utwory o nastroju wesołym, charakterze lekkim, pogodnej tematyce, często satyryczno-obyczajowej, o akcji żywej, pełnej perypetii, niespodzianek, powikłań sytuacyjnych, komizmu językowego i charakterologicznego, kończąrcej się pomyślnie dla bohaterów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /9 035

  praca w formacie txt

Do góry