Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KONKUBINA

  Przest kochanka, nałożnica, metresa, utrzymanka, kobieta żyjąca w konkubinacie, związku nie zalegalizowanym, pozamałżeńskim; z łac. concubina.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANCJA (2)

  1588-1631, Córka arcyksięcia austr. Karola Habsburga i księżny bawarskiej Marii; królowa polska, druga żona Zygmunta III Wazy, matka m.in. Jana Kazimierza.

  Małżeństwo z Zygmuntem doszło do skutku mimo sprzeciwu partii antyhabsburskiej z kanclerzem Janem Zamoyskim na czele.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONKURS

  Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze wykonanie jakiegoś zadania według oceny sądu konkursowego, fr. jury (wym. żuri); z łac. concursus od concurrere 'biec razem'.

  Konkurs na „Apoteozę Wenecji", malowidło, mające ozdobić strop odrestaurowanej po pożarze sali Wielkiej Rady (wł. del Gran Consiglio)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIEC

  Zob. Cienki (Cienkie i Grube Końce). Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i patrz końca, łac. ąuidąuid agis, prudenter agaset respice finem, przysł. Koniec świata. Wg legendy rabinicznej świat ma trwać 6000 lat, licząc od dnia stworzenia, 7 X 3761 pne., czego miałyby dowodzić następujące...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANCJA (3)

  Nm. Konstanz, miasto nad Jeziorem Bodeńskim w miejscu wypływu Renu, w Badenii-Wirtembergii (płd. RFN); castellum rzymskie zał. na pocz. IV w. przez cesarza Konstancjusza Chlorusa (stąd nazwa).

  Sobór konstancjeński, 1414-18, sobór powszechny zwołany do Konstancji przez papieża Jana XXII i cesarza Zygmunta w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONKWISTA

  Podbój Ameryki Środkowej i Południowej, zwł.. Meksyku i Peru, przez konkwistadorów, zdobywców, zaborców hiszpańskich i portugalskich; z hiszp. conąuiśtador 'zdobywca' od conąuista 'podbój': por. Reconąuista.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCERT

  Publiczne (także w RTV) wykonanie utworów muz.; forma zespołowa utworu muz., pierw, wokalna (D. Ortiz, 1553), później czysto instrumentalna (od 1720), zazw. (od czasów Vivaldiego) trzyczęściowa, zbudowana wg zasad cyklu sonatowego (bliżej określana przez instrument solisty, np. koncert fortepianowy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFESATY

  (s)Pytki, tortury, wymuszanie zeznań i przyznania się do winy w czasie badań, indagacji, śledztwa; zabronione uchwałą sejmu z 1776; z łac. confessio 'wyznanie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCERZ

  Długi, prosty, spiczasty miecz do przebijania nieprzyjaciela zwalonego na ziemię a. walczącego pieszo, zazw. przytroczony bez pochwy u siodła ciężkiej jazdy, używany w Europie od XV w., w Polsce, Węgrzech i na Wschodzie do poł. XVIII w., zwany „włócznią turecką"; z czes. konćir 'miecz przypasany u...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFUCJUSZ

  Kung-cy, Kung-fu-cy, Kung Ciu, Czung-ni, 551-479 pne., myśliciel chiński i mędrzec, który wywarł wielki wpływ na życie społ. Chin, twórca doktryny filoz. i etycznej, która stała się oficjalną ideologią, a od 195 pne. religią państwową.

  Konfucjusz, którego życie wcześnie otoczyły legendy, stał...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /732

  praca w formacie txt

Do góry