Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KONWENT

  Zgromadzenie; zakon, klasztór, zakonnicy klasztoru; z łac. conventio 'układ; zgoda'. Konwent Narodowy, Zgromadzenie Narodowe, fr. Convention Nationale, powstałe z wyboru w dwustopniowym głosowaniu, najbardziej pamiętne i demokratyczne zgromadzenie prawodawcze Rewolucji Fr., które w 1792 zastąpiło...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KON TIKI

  Tici Viraęocha, bóstwo pra-Inków, które stworzyło świat i ludzi, a. bóg słońca Inków, a. wg innej legendy olbrzym, król Peru, który wyruszył na Pacyfik tratwą z drzewa balsa wraz z grupą swych białych, brodatych poddanych.

  „Kon-Tiki" nazwa tratwy z pni drzew balsa, na której uczony norweski Thor Heyerdahl...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANTYNOPOL

  W latach 330-1453 nazwa dawnego Bizancjum (zob.); później Stambuł (Istanbul).

  Upadek Konstantynopola. Zdobycie miasta przez osmańskich Turków pod wodzą sułtana Mahometa II dnia 25 V 1453 miało nie mniejsze znaczenie niż odkrycie Ameryki, które nastąpiło prawie 40 lat później.

  Wielu historyków uważa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWERSI

  Laicy, w niekt. zakonach ściśle klauzurowych i kontemplacyjnych, bracia zakonni bez wykształcenia, nie składający ślubów uroczystych, spełniający prace fizyczne i załatwiający poza klasztorem sprawy niezbędne dla życia zakonnego.

  W zakonach kontemplacyjnych żeńskich rolę tę spełnia drugi niższy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTRAKTY

  W dawnej Polsce od XVI w. zjazdy doroczne szlachty w różnych miastach (poznańskie, krakowskie, lwowskie, dubieńskie itd.) w celu zawierania umów gospodarczych, transakcji handlowych i kredytowych, zwł. na produkcję rolną, odbywane gł. w styczniu i trwające dwa do czterech tygodni; z łac. contractus 1. poj...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUANTA

  Zgromadzenie ustawodawcze powołane do uchwalenia konstytucji. Konstytuanta 1789-91, fr. Assemblee Nationale Constituante, ustawodawcze Zgromadzenie Narodowe w okresie Rewolucji Fr.j które dokonało wielu reform, takich jak zniesienie przywilejów stanowych, zmiana systemu podatkowego, konfiskata ziem kościelnych;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTREDANS

  Taniec rozpowszechniony, zwł. we Francji, w 2 poł. XVIII w., figurowy, z szeregiem ewolucji tanecznych wykonywanych przez stojące naprzeciw siebie pary; muzyka składała się z regularnych okresów 8-taktowych.

  Rozwinięty z ang. lud. tańca wiejskiego, na pocz. XIX w. przeobraził się w kadryla; z fr...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJA

  Ustawa podstawowa ustalająca zasady ustroju państwa, władz naczelnych, określająca prawa i obowiązki obywateli; dawn. uchwała sejmowa; z łac. constitutio 'ustanowienie; właściwość*.

  Konstytucja 3 maja 1791 zawierała podstawowe zasady ustroju Polski, zreformowanego na Sejmie Czteroletnim. Pierwsza w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTRMARSZ

  Kontramarsz, dawn. strzelanie salwami przez kolejne szeregi piechoty i wycofywanie się ich w porządku na tyły kolumny dla naładowania broni palnej; oparta na tym manewrze taktyka walki piechoty zach.-europ! w XVI-XVII w.; w terminologii wojskowej XVIII-XIX w. zmiana kierunku marszu o 180° (nieraz wielokrotnie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSULAT

  Łac. consulatus, w republice rzymskiej najwyższa godność państwowa, urząd sprawowany przez dwóch corocznie wybieranych konsulów. Forma rządu we Francji po zamachu stanu (18 brumaire'a) Bonapartego; w skład konsulatu wchodził triumwirat (3 konsulów, w tym 2 z głosem doradczym), senat, trybunał i izba...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 082

  praca w formacie txt

Do góry