Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KOPERCZAKI

  W XVIII w.-umizgi , zaloty; komplementy; pochodź, niepewne; z węg. kópćsdg 'figiel' a. od czasownika kopertać się 'przewracać się'; kopertki, kopyrtki 'koziołki' z koperą, kopyra 'zając', żywe jeszcze w czasowniku wykopyrtnąć się.

  Stroić, palić, ciąć, sadzić koperczaki a. Uderzać, iść...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWIKT

  W Polsce XVII-XVIII w. kolegium, szkoła przyklasztorna z internatem usytuowanym zazw. poza jej budynkiem; internat dla uczniów (z surowym regulaminem) prowadzony przez taką szkołę; wychowankowie kolegium, internatu, konwiktu; z łac. convictus 'zażyłość; biesiada; współżycie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPERNIK Mikołaj

  1473-1543, Ksiądz, wielki astronom polski, póiza tym ekonomista, prawnik i medyk; ur. w Toruniu, odbywał studia w Krakowie, Bolonii, Padwie i Ferrarze; gł. jego dziełem, zawierającym wykład teorii heliocentrycznej (dowodzącej, że Ziemia obraca się dokoła swej osi oraz, razem z innymi planetami, dokoła...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWISARZ

  Rzemieślnik wyrabiający, odlewający przedmioty z cyny; z nm. Kannegiesser, przest. 'konwisarz; domorosły polityk(ier)'; por. Ludwisarz.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPERSZTYCH

  Dawn. miedzioryt, rycina; z nm. Kupferstich; Kupfer 'miedź', Stich 'ukłucie; sztych'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /87

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPA

  Staropolska jednostka handl. a. obrachunkowa wynosząca 60 sztuk (np. 60 groszy srebrnych), jeszcze w pocz. XX w. używana na wsi przy liczeniu jaj, raków, snopów, żerdzi, klepek itd.; sterta siana, słomy; snopy zboża poukładane we właściwy danemu regionowi sposób; kopulasty wierzchołek górski; hist. na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSYLIARZ

  Przest. a. -żart. lekarz, doktor medycyny; dawn. doradca, radca (jako tytuł); z łac. consiliarius 'doradca'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWENCJA

  Umowa międzynarodowa dotycząca specjalnych zagadnień; wszelka umowa normująca jakieś sprawy; umowność; utarte normy, zwyczaje, stereotypy myślenia a. postępowania; zebranie lokalne członków partii polit. w USA a. delegatów stanowych, krajowych, dla sformułowania platformy partyjnej a. wyboru kandydata na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTENANS

  Rezon, kuraż, swoboda w zachowaniu się, pewność siebie; z fr. contenance 'zawartość; rozległość; postawa'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANTYN WIELKI

  Flavius Valerius Constantinus, ok. 280-337, cesarz rzymski od 306; dokończył reform rozpoczętych przez Dioklecjana; w 313 w Mediolanie ogłosił swobodę wyznaniową dla coraz liczniejszych już chrześcijan, aby uzyskać ich poparcie; nie prześladował jednak kultów politeistycznych.

  Pod koniec życia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /636

  praca w formacie txt

Do góry