Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KORONNY

  Zob. Korona (Królestwa Polskiego). Dobra koronne w dawnej Polsce królewszczyzny, dobra państwowe pozostawione do wyłącznej dyspozycji króla.

  Hetman wielki koronny zob. Hetman. Insygnia, klejnoty koronne koronacyjne, symbolizujące władzę królewską; zob. Insygnia (królewskie).

  Kanclerz, miecznik, podskarbi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORNELIUSZE

  Łac. Cornelii, od cornu 'róg' a. cornus 'dereń'; w staroż. Rzymie jeden z najdawniejszych i nąjsławniejszych rodów patrycjuszowskich, który rozgałęził się na wiele rodzin, wśród których były także i plebejskie.

  Najbardziej znani Korneliusze to Scypionowie (zob.); zob. też Kornelia. W wojnie domowej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORDELIERZY

  Pot. nazwa Stowarzyszenia Przyjaciół Praw Człowieka i Obywatela, fr. Le Club des amis des droits de l'homme et du citoyen, fr. klubu rewolucyjnego zał. w .1790 przez G.J. Dantona, J.P. Marata, C. Desmoulins'a i J.R. Heberta. Miejscem ich spotkań był dawny klasztor franciszkanów-kordelierów (stąd nazwa) w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORAN

  Arab. al-kurUn 'odczyt; recytacja', święta księga islamu, wg wyznawców religii objawiana przez Boga Mahometowi przez większą część jego życia w Mekce i Medynie, jest jako zbiór recytacji tekstem liturgicznym, odmawianym z pamięci, a nie książką do czytania.

  Dopiero za trzeciego kalifa, Osmana...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPIA

  Broń drzewcowa kłująca śrdw. jazdy rycerskiej, złożona z długiego (do 4 m) drzewca i osadzonego na nim masywnego grotu ozdobionego proporcem; w Europie Zach. do XVI w.; w Polsce od XVI do poł. XVIII kopia husarska, wzorowana na węg. i tur. kopiach, z drzewcem do 5,5 m, drążonym dla lekkości, służąca...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORDIAŁ

  Mocny, wyborny, szlachetny trunek (nalewka, wino itd.); dawn. lek wzmacniający (serce); z łac. cor dpn. cordis 'serce'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORBACZ

  Dawn. kańczug, harap, bicz z krótkim trzonkiem i długim (plecionym) rzemieniem; z węg. korbacs od osm.-tur. kyrbacz; por. Bizun.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPIEC

  Sztucznie usypany pagórek dla uzyskania miejsca widokowego (np. w ogrodach krajobrazowych XVIII i XIX w.) a. dla upamiętnienia wielkich wydarzeń a. ludzi.

  Kopce (buraków, kartofli itp.) służące do przechowywania zimą płodów roślin okopowych (dla ochrony przed przemarznięciem) w wymoszczonych dołach, a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /2 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORBUT Gabriel

  1862-1936, Historyk lit. polskiej i bibliograf, współzałożyciel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, napisał podstawowy podręcznik bio- i bibliograficzny Literatura polska od początków dó wojny światowej (t. 1-3,1917-21; wyd. 2, t. 1-4, 1929-31).

  Podejmując ciąg dalszy tego dzieła, Instytut Badań Lit...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPIENIAK

  W Polsce 2. poł. XVI i 1. poł. XVII w. rodzaj peleryny kroju węgierskiego, z sukna, wełny a. (pół)jedwabiu na podszewce, z kołnierzykiem, rozciętymi rękawami, guzami i ozdobami przy zapięciu, noszonej do narodowego stroju polskiego; z węg. kdpenyeg 'peleryna'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt

Do góry