Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  SIARKOWSKI Władysław

  SIARKOWSKI Władysław, ur. 28 II 1840 w Imielnie pod Jędrzejowem, zm. 23 III 1902 w Grodźcu, historyk i etnograf; ksiądz. Związał się jako duchowny z ziemią kielecką, prowadził badania hist. i archeol.; w parafialnych archiwach i bibliotekach odkrywał materiały dotyczące dziejów miejscowości...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SFINKS, miesięcznik lit.-artyst. i nauk.

  SFINKS, miesięcznik lit.-artyst. i nauk., wyd. w Warszawie 1908-17 pod red. W. Bukowińskiego (1908-14), W. Kłyszewskiego (1914-16) i A. Popławskiego (1916-17), przy współpracy I. Matuszewskiego, I. Chrzanowskiego, E. Abramowskiego i S. Żeromskiego. S. reprezentował poglądy postępowej części...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĘP SZARZYŃSKI, Sęp, MIKOŁAJ

  SĘP SZARZYŃSKI, Sęp, MIKOŁAJ, ur. ok. 1550 w Zimnej Wodzie lub Rudnie pod Lwowem, zm. wiosną 1581 prawdop. w Wolicy pod Przemyślem, poeta. Syn Joachima Sępa z przydomkiem Szarzyński, podstolego lwowskiego. Pierwsze nauki pobierał zapewne we Lwowie, 1565 zapisał się na uniw. w Wittenberdze, potem w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /6 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĘDZIWÓJ, powieść J.B. Dziekońskiego

  SĘDZIWÓJ, powieść J.B. Dziekońskiego, wyd. w Warszawie 1845, t.1-3. Akcja, osnuta wokół prób zdobycia kamienia filoz. i eliksiru życia przez pol. alchemika Michała Sędziwoja, rozgrywa się w pocz. XVII w. w Szwajcarii, Niemczech i Polsce. Utwór, skupiający większość motywów i chwytów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĘDZIOWIE. Tragedia, utwór dram. S. Wyspiańskiego

  SĘDZIOWIE. Tragedia, utwór dram. S. Wyspiańskiego, wyd. w Krakowie 1907, wyst. w Wilnie t.r. Nie ma podziału na akty, miejscem akcji jest wnętrze karczmy. Dramat jest osnuty na tle zdarzenia autentycznego, zbrodni dokonanej w pewnej wsi we wsch. Galicji, odnotowanej w prasie i zakończonej procesem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĘDZICKI FRANCISZEK

  SĘDZICKI FRANCISZEK, ur. 11 III 1882 w Rotembarku pod Kościerzyną, zm. 19 IV 1957 w Gdańsku, kaszubski pisarz i publicysta. Wiedzę zdobytą w niem. gimnazjum w Kościerzynie uzupełniał przez samokształcenie i uczestnictwo w pol. życiu społ.-kult. i politycznym. W 1906-11 współpracował z A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /2 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEZONOWA MIŁOŚĆ. Powieść współczesna, powieść G. Zapolskiej

  SEZONOWA MIŁOŚĆ. Powieść współczesna, powieść G. Zapolskiej, prwdr. w „Kurierze Warsz." 1904, wyd. os. w Warszawie 1905. Tematem utworu jest wakacyjny flirt w Zakopanem płytkiej i ograniczonej żony drobnego urzędnika, Tuśki Żebrowskiej, z aktorem Porzyckim. Błaha fabuła jest dla pisarki pretekstem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEWERYN TADEUSZ

  SEWERYN TADEUSZ, ur. 21 VIII 1894 w Żabnie (obecnie w woj. tarnowskim), zm. 17 I 1975 w Krakowie, etnograf, historyk sztuki lud. i artysta malarz. Studiował na UJ i w ASP w Krakowie. Będąc wykładowcą w seminariach nauczycielskich i gimnazjach w Janowie Lub., Chełmie, Krakowie, podjął badania nad...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERENADA, pieśń wieczorna

  SERENADA, pieśń wieczorna, śpiewana przy wtórze lutni, gitary lub mandoliny - popularna odmiana liryki trubadurów, oparta na stereotypie tematycznym pochwały czy oczekiwania nocy jako pory sprzyjającej przeżyciom miłosnym. Jej strukturę gatunkową wykształcił Guiraut Riquier. Szlakami ekspansji liryki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENTYMENTALIZM, prąd lit. polskiego oświecenia

  SENTYMENTALIZM, główny, obok —> klasycyzmu, prąd lit. polskiego oświecenia. Występował w twórczości lirycznej, epickiej, dram. i publicyst., począwszy od 1760-70 (przekł. i adaptacje —> dramy mieszcz.) do przełomu romantycznego. Z analogicznym nurtem eur. wiązała s. polski przede wszystkim wspólnota...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /6 004

  praca w formacie txt

Do góry