Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  SKRODZKI EUGENIUSZ, pseud. Wielisław

  SKRODZKI EUGENIUSZ, pseud. Wielisław, ur. 1821 w Warszawie (?), zm. 1896 w Radomiu, pamiętnikarz. Syn prof. fizyki UW, wychował się w warsz. środowisku nauk.-lit. ; osiadłszy na lat kilkadziesiąt w Radomiu, posyłał do czasopism warsz. (gł. Tyg. Ilustr." 1868-86) gawędy wspomnieniowe, przeważnie z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKOWROŃSKI Zdzisław

  SKOWROŃSKI Zdzisław, ur. 21 III 1909 w Samborze pod Lwowem, zm. 30 X 1969 w Warszawie, dramatopisarz, scenarzysta filmowy. Ukończył prawo na UJ (1935). Brał udział w wojnie obronnej 1939, resztę wojny przebył w obozach jenieckich, w Arnswaldzie i Grossborn. Tu wraz z L. Kruczkowskim i J. Słotwińskim...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKOWROŃSKI Aleksander, pseud. ksiądz Ligocki

  SKOWROŃSKI Aleksander, pseud. ksiądz Ligocki, ur. 9 II 1863 w Siemianowicach, zm. 4 X 1934 w Mikołowie, śl. działacz nar., poeta i publicysta; ksiądz. Pochodził z rodziny górniczej. Studiował teologię na UWr., czł. Towarzystwa Lit.-Słow., założyciel 1903 i prezes Pol. Towarzystwa Lud., 1917-19...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKORUPKA Wawrzyniec

  SKORUPKA Wawrzyniec, ur. 29 VII 1896 w Kosowie pod Gostyniem, syn Tomasza, pamiętnikarz. Uczestnik I wojny świat, i powstania wielkopolskiego. Organizator gminy w Lipnie pod Lesznem i jej wójt, po wyzwoleniu prowadził gospodarstwo w Żakowie pod Lesznem, członek ZSL, uczestniczył w życiu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKORUPKA TOMASZ

  SKORUPKA TOMASZ, ur. 13 XII 1862 w Siemowie (Poznańskie), zm. 9 VII 1935 w Kosowie (tamże), ojciec Wawrzyńca i S. Helsztyńskiego, pamiętnikarz. Pochodził z rodziny chłopskiej. Do szkoły uczęszczał 1869-76. Pracował na roli, od 1886 w Kosowie. W 1932-35 spisał wspomnienia, zawierające szczegółowe...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKORSKI, Skórski, JAN

  SKORSKI, Skórski, JAN, ur. 1691 w Małopolsce, zm. 26 II 1752 w Lublinie, poeta; jezuicki kaznodzieja oraz wykładowca teologii i filozofii w kolegium lubelskim. Autor łac. poematu Lechus. Carmen heroicum (Lw. 1745). Przekł. pol. wydał pod swoim nazwiskiem B. Kotficki (Lech polski..., Lw. 1751, dwa wyd.). W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKIMBOROWICZ HIPOLIT

  SKIMBOROWICZ HIPOLIT, ur. 1815 w Żytomierzu, zm. 30 VII 1880 w Wilanowie, dziennikarz, bibliograf, bibliotekarz. Syn nauczyciela zasłużonego dla wołyńskiego szkolnictwa, uczył się w Niemirowie, Międzyborzu i Krzemieńcu, od 1834 studiował w Wilnie w akademiach lekarskiej i duchownej; przerwawszy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKARSZEWSKI TADEUSZ, ŻUK

  SKARSZEWSKI TADEUSZ, ŻUK, ur. 1858 w Krakowie, zm. 22 I 1933 tamże, powieściopisarz, publicysta. Studiował prawo i filozofię w Strasburgu, Krakowie i Wiedniu. Przebywał w Londynie, skąd przesyłał korespondencje do petersb. „Kraju", był 1918 korespondentem w Paryżu, 1920-21 dyr. Polskiego Biura...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKARGI JEREMIEGO, cykl liryków K. Ujejskiego

  SKARGI JEREMIEGO, cykl liryków K. Ujejskiego, powst. 1846, wyd. w Paryżu (z fikcyjnym miejscem wyd.: Londyn) 1847. Powstały pod wrażeniem tragicznych wypadków galie. 1846: klęski rewolucji krak. i antyfeudalnego powstania chłopskiego, jest ich poet. interpretacją. Cykl rozpoczyna Słowo Jeremiego, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKARGA UMIERAJĄCEGO, Żale umierającego, wiersz polski bezim.

  SKARGA UMIERAJĄCEGO, Żale umierającego (inc. „Ach! Mój smętku, ma żałości"), średniow. wiersz polski bezim. autorstwa, powst. wkrótce po 1424, wzorowany być może na czes. pieśni O rozdeleni duśe s telem. Zachowany w dwóch zapisach rękopiśmiennych z XV w.: 1) wersja płocka, wcześniejsza, to...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /2 012

  praca w formacie txt

Do góry