Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  LINZ

  Symfonia Linzka C-dur, KV 425 (1783) Mozarta, dzieło pokrewne symfoniom Haydna, powstało w rekordowym tempie. Wracając z Salzburga do Wiednia, Mozart zatrzymał się w Linzu, gdzie za 5 dni miał dać koncert utworów własnych, tj. tzw. podówczas „akademię". Nie mając przy sobie żadnej ze swoich symfonii...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /29.03.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIRA

  Nazwa różnych strunowych instrumentów muz.; z gr. lyra. Lira grecka (klasyczna) wg legendy wynaleziona przez Hermesa, o pudle rezonansowym pierw, ze skorupy żółwia obciągniętej membraną ze skóry (późn. drewnianym), ramionach z rogów koźlich a. jelenich połączonych jarzmem (poprzeczką), od którego biegło...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /29.03.2012 Znaków /2 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁAWIŃSKA IRENA

  SŁAWIŃSKA IRENA, ur. 30 VIII 1913, historyk i teoretyk literatury. Studiowała filologię pol. i rom. na USB (1930-35), pod kier. K. Górskiego, S. Pigonia i M. Kridla. W 1938-39 na stypendium nauk. w Paryżu. Podczas okupacji w Wilnie, czynna w tajnym nauczaniu. Od 1945 związana z UMK (do 1949), z WSP w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /29.03.2012 Znaków /2 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁAWA I CHWAŁA, powieść J. Iwaszkiewicza

  SŁAWA I CHWAŁA, powieść J. Iwaszkiewicza, wyd. w Warszawie 1956-62,1.1-3. Pomysł dzieła powstał w latach okupacji niem.; fragm. były opubl. 1948 („Nowiny Lit." nr 30) i 1949 („Kuźnica" nr 15). Akcja obejmuje okres od przedednia I wojny świat, do 1947, przenosi się często z miejsca na miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /29.03.2012 Znaków /2 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKWARCZYŃSKI Zdzisław

  SKWARCZYŃSKI Zdzisław, ur. 15 II 1914 w Łodzi, historyk literatury. W czasie studiów polonist. na UW (1933-37) należał do grupy młodych krytyków skupionych wokół L. Frydego; był też czł. Klubu Artyst. „S". Od 1945 związany z UŁ (rektor 1969-72), prof. (od 1954), dyr. Instytutu Filologii Pol. UŁ...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /29.03.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKWARCZYŃSKA STEFANIA

  SKWARCZYŃSKA STEFANIA, ur. 17 XI 1902 w Kamionce Strumiłowej pod Lwowem, teoretyk i historyk literatury. W 1921-25 studiowała filologię pol. i romańską na UJK, m. in. pod kierunkiem W. Bruchnalskiego, S. Łempickiego, J. Kleinera. Jednocześnie pracowała od 1921 w szkolnictwie średnim w Stanisławowie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /5 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUZA WOJCIECH

  SKUZA WOJCIECH, ur. 6 IV 1908 w Łubnicach (Kieleckie), zm. 27 VIII 1942 w Teheranie, poeta, prozaik, publicysta. Pochodził z rodziny chłopskiej. Studiował filologię pol. na UJ (od 1928). Działacz radykalnego ruchu lud.: Polskiej Akad. Młodzieży Lud., ZMW „Znicz" i ZMW R.P. „Wici", SL. Współred...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUPIEŃ FLOREK ANDRZEJ

  SKUPIEŃ FLOREK ANDRZEJ, ur. 25 XI 1902 w Stołowem przysiółek Białego Dunajca), zm. 2 XII 1973 tamże, podhalański.. pisarz lud., gawędziarz. Ukończył 3 klasy szkoły podstawowej. Gospodarował w Stołowem, działacz społ.-oświat., czynny w Zw. Podhalan, współpracował z PTH, czł. TWP, społ. opiekun...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKULSKI SEWERYN

  SKULSKI SEWERYN, ur. 13 X 1894 w Wolicy Śniatyckiej pod Komarowem (Lubelszczyzna), zm. 23 III 1972 w Karnkowie (Bydgoskie), lud. pisarz i poeta, działacz społeczno-polityczny. Uczęszczał do ros. szkoły wiejskiej, wiedzę zdobywał drogą samokształcenia. W 1912 wyemigrował do Ameryki Pn. Czł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKULIK BERNARD

  SKULIK BERNARD, ur. 20 VIII 1867 w Szopienicach nad Rawą, zm. 1 V 1924 w Manchesterze (USA), działacz społ.-oświat., pisarz i wydawca; ksiądz. Pochodził z rodziny górniczej. Studia teol. ukończył w Rzymie. Z Włoch pisywał korespondencje do pol. gazet na Śląsku. Od 1893 w USA, czynny w środowiskach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt

Do góry