Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  LITKUP

  Dawny obyczaj zapijania dobitego (przez donośne bicie wzajemne w dłonie) targu dla uprawomocnienia aktu kupna-sprzedaży i uczynienia go nieodwracalnym, w obecności świadków (litkupników) i pośredników (machlerzy, faktorów), na koszt nabywcy; do dziś zwyczaj lud. w niektórych okolicach Polski; na dawn. Rusi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIZYSTRATA

  Gr. Lysistrate 'rozpuszczająca armie', Gromiwoja, Bojomira, bohaterka tytułowa komedii (411 pne., wyst. pol. Kraków 1895) Arystofanesa.

  W 21. roku wojny peloponeskiej gospodyni ateńska, piękna i dzielna Lizystrata, zwołuje wiec kobiet z całej Grecji i wzywa je do położenia kresu wojnie przy pomocy strajku:...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITTRE Emile

  1801-81, Historyk i filozof fr., przedstawiciel pozytywizmu, uczeń i popularyzator Comte'a, zasłynął jednak gł. jako filolog i leksykograf.

  Jego Słownik jęz. fi. (1863-72 w 4 tomach, suplement w 1877, całość przedrukowana w 1950) jest prawdop. największym słownikiem ułożonym kiedykolwiek przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LLOYD'S

  Ang. Corporations of Lloyd's, londyński międzynarodowy „rynek" ubezpieczeń (z wyj. ubezpieczeń na życie i od pożaru) i centrum informacji morskich i lotniczych, obecnie na Lime Street, przy Leadenhall Street, zał. przez grupę kupców, armatorów i agentów ubezpieczeniowych w 1688 w kawiarni Edwarda Lloyda w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITUANIA

  (śrdw.-łac. /Litwa') Cykl rysunków (1864-66) Artura Grottgera, Kraków, Muz. Nar.; powstały pod wrażeniem powstania styczniowego (1863).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOCUSTA

  Zawodowa trucicielka żyjąca w Rzymie ok. 54 ne. Otruła Klaudiusza i Brytanika, usiłowała pozbawić życia Nerona; stracona za czasów Galby; przen. osoba mordująca tych, którymi ma się opiekować, których ma pielęgnować.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITY

  Tworzący jednolitą, zwartą masę, masywny, pełny, jednorodny; (o roślinach) występujący w skupieniach jednogatunkowych; dawn. dziergany złotem, przetykany złotymi nićmi, złotolity; dawn. lany, odlany z kruszcu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LODI

  Miasto nad Addą w Lombardii (płn. Włochy), miejsce pierwszego słynnego zwycięstwa Bonapartego nad Austriakami - 10 V 1796 - w pierwszej kampanii włoskiej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITYGANT

  Dawn. człowiek, który się litygował, procesował, miał rozprawę sądową, był stroną w procesie; z łac. litigans dpn. litigantis od litigare 'prawować się, pieniąc, mieć proces'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LODOISKA

  Opera heroiczna (Paryż 1791, tł. pol. Wojciecha Bogusławskiego) Luigi Cherubiniego, o tematyce polskiej, sukces czasów Rewolucji Fr. Opera (1791) Rodolphe'a Kreutzera (zob.).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /184

  praca w formacie txt

Do góry