Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ŁOWCZY

  W dawnej Polsce urzędnik dworski nadzorujący zwierzynę królewską, organizujący polowania; od XIV-XVI w. godność tytularna, honorowa, osobna dla Korony i Litwy; prócz wielkiego łowczego koronnego i litewskiego byli też łowczy ziemscy i wojewódzcy; urzędnik łowiecki w powiatach i kółkach...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOKIEĆ

  Dawna miara długości oparta na długości ludzkiego przedramienia wraz z dłonią, od stawu łokciowego do końca środkowego palca, stanowiąca trzecią część sążnia i dzieląca się na 2 stopy; łokieć kupiecki krakowski od XV w. i królewski od 1764 wynosiły niecałe 60 cm, inne od 47,5 do 78 cm...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĄTKA

  Owad z rzędu ważek, zwykle niebieski, o błoniastych skrzydłach, latający nad stojącymi wodami; lalka z teatru kukiełkowego, kukiełka, niegdyś wykonywana i puszczana w ruch przez łątkarzy, wędrownych kuglarzy, skomorochów; w ludowym budownictwie słowiańskim pionowy słup drewniany z wyżłobionymi z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAZARIEW Michaił

  1788-1851, Podróżnik i admirał rosyjski; brał udział w 3 wyprawach morskich dokoła świata; w 1819-21 wraz z F. F. Bellingshausenem (zob.) opłynął kontynent antarktyczny. W 1827 stał na czele eskadry w bitwie pod Navarino (zob.).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAZARZ

  Z hebr. el 'azar Bóg pomógł'. Łazarz z Betanii wg Biblii, Ew. wg Jana, 11,1, brat Marii i Marty, przyjaciel Jezusa, wskrzeszony przez niego w 4 dni po śmierci, patron trędowatych, pod którego wezwaniem wzniesiono wiele szpitali. Od jego imienia pochodzi wyraz lazaret, przest. 'szpital wojskowy, polowy', przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAZIENKI

  Park Łazienkowski, park i zespół pałacowy w Warszawie na terenach Ujazdowa, w miejscu, gdzie w śrdw. był zwierzyniec przy zamku książąt mazowieckich. W 1764 Stanisław August kupił od St. H. Lubomirskiego zamek wraz ze zwierzyńcem, w którym znajdowały się: Ermitaż (dziś po drugiej stronie ul...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAZIK Z TORMESU

  Bohater tytułowy pierwszej hiszpańskiej powieści łotrzykowskiej (niepewnego autorstwa, wyd. Burgos 1553) La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades hiszp., 'Przygody Łazika z Tormesu, jego dole i niedole', arcydzieła, które wywarło wielki wpływ na lit. hiszp. i znalazło wielu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAWRA

  W kościele wsch. (od V w.) pustelnie anachoretów żyjących oddzielnie, skupione przy kościele a. kaplicy; wielki męski klasztor prawosławny podlegający bezpośrednio synodowi; ros. i ukr., z gr. laura 'uliczka; boczny korytarz'.

  Ławra Peczerska klasztor w Kijowie zbud. w poł. XI w. przez księcia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAPSERDAK

  Przest. pot. łapciuch, oberwus, oberwaniec, obszarpaniec, gałgan; dawn, pot. łekc. chłopak żydowski, Żydziak; chałat żyd., kapota żyd.; z jid., 'oberwaniec'; łab z nm. Leib 'ciało' (połączenie na wzór nm. Leibrock, Leibwasche) i pol .serdak.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁASKA Beata z Kościeleckich

  Żona nadżupana spiskiego, Olbrachta Łaskiego, która przedsięwzięła wycieczkę w głąb Tatr w 1565, stając się w ten sposób pierwszym historycznie stwierdzonym turystą w Tatrach.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt

Do góry