Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  SZAMOTUŁY a literatura polska

  SZAMOTUŁY, miasto pow. w woj. poznańskim, nad Samą. Prawa miejskie przed 1383. Pierwotnie własność Szamotulskich, którzy 1445 założyli tu szkołę parafialną (pod patronatem magistratu). Jej wychowankami byli m. in. późniejsi profesorowie Akad. Krak.: W. Krypa, Jan z Sz. zw. Paterkiem, Szymon z Sz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /31.03.2012 Znaków /4 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZAMBORSKI JAN FERDYNAND

  SZAMBORSKI JAN FERDYNAND, ur. 1780 w Starzynie, zm. 1832 w Ostrymkole pod Ełkiem, pedagog, językoznawca. Pastor ewang. 1821-26 prof. języka pol. i literatury w seminarium pol. w Królewcu. Opracował popularne na Mazurach podręczniki do nauki języka pol., drukowane u Hartungów, m. in.: Lehrbuch der...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /31.03.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZALONA. Powieść, powieść J.I. Kraszewskiego

  SZALONA. Powieść, powieść J.I. Kraszewskiego, prwdr. w „Ateneum" 1880, wyd. os. w Warszawie 1882, t. 1-2. Pisana na zamówienie L. Jenikego dla „Tygodnika Ilustr.", miała być ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwami emancypacji, pisarz poszedł jednak odmienną drogą i ukazał w kryt. świetle środowisko...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /31.03.2012 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZALAY-GROELE WALERIA

  SZALAY-GROELE WALERIA, ur. 12 III 1879 (lub 1873) w Czernichowcach pod Zbarażem, zm. 4 III 1957 w Dębicy, powieściopisarka dla młodzieży. Studia hist. ukończyła we Lwowie. Od 1900 pracowała jako nauczycielka we Lwowie, Lutoryżu i Przecławiu, po 1919 w Murowanej Goślinie i w Poznaniu. W1920-22 red...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /31.03.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZAJNOCHA KAROL

  SZAJNOCHA KAROL, ur. 20 XI 1818 w Komornie pod Samborem, zm. 10 I 1868 we Lwowie, historyk, publicysta, dramatopisarz. Syn Czecha osiadłego w Galicji, rozległą wiedzę hist. zdobył samokształceniem, kiedy podjęte 1835 na Uniw. Lwow. studia przerwał bezpowrotnie pobyt w więzieniu 1836-37 za patriot...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /31.03.2012 Znaków /3 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZADURSKA STANISŁAWA, pseud. S. Stamar

  SZADURSKA STANISŁAWA, pseud. S. Stamar, zm. w lutym 1919 w Rozentowie (Łotwa), poetka, nowelistka. Od 1906 ogłaszała w czasopismach, m.in. w „Kurierze Litew.", „Dzienniku Wil.", „Krytyce", „Bluszczu", „Sfinksie", młodopol. wiersze liryczno-refleksyjne, przekłady z M. Maeterlincka, A. Fogazzara, nowele...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /31.03.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZACHY, poemat epicki (epyllion) J. Kochanowskiego

  SZACHY, poemat epicki (epyllion) J. Kochanowskiego, powst. prawdop. 1558 lub 1559 we Francji, wyd. w Krakowie m. 1562 a 1566, dedykowany J. K. Tarnowskiemu. Tematem utworu jest turniej szachowy między rycerzami Fiedorem a Borzujem o rękę Anny, córki króla duń. Tarsesa. Turniej wygrywa Fiedor dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /31.03.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYZYFOWE PRACE. Powieść współczesna, powieść S. Żeromskiego

  SYZYFOWE PRACE. Powieść współczesna, powieść S. Żeromskiego, prwdr. w „Nowej Reformie" 1897 pod pseud. Maurycy Zych, wyd. os. we Lwowie 1897, z datą 1898. Na terenie zaboru ros. zmień. wyd. cenzuralne 1909, z datą 1910, pt. Andrzej Radek, czyli Syzyfowe prace. Wysnuta z młodzieńczych doświadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /macio Dodano /31.03.2012 Znaków /3 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSKA HENRYK

  SYSKA HENRYK, ur. 4 III 1920 w Damiętach pod Ostrołęką, pisarz hist., publicysta, badacz i popularyzator kultury lud., zwł. Kurpiowszczyzny. Pochodzi z rodziny chłopskiej. Ukończył Akad. Rolniczą w Ursynowie, po 1945 studiował polonistykę na KUL. Od 1947 w Warszawie, był czł. redakcji pism lud...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYROKOMLA WŁADYSŁAW, właśc. Ludwik Kondratowicz

  SYROKOMLA WŁADYSŁAW, właśc. Ludwik Kondratowicz, ur. 29 IX 1823 w Smolhowie (pd.-zach. Białoruś), zm. 15 IX 1862 w Wilnie, poeta, tłumacz. Syn ubogiego szlachcica chodzącego po skromnych dzierżawach (m. in. na Polesiu, które stanowi tło wielu utworów S.), naukę szkolną, rozpoczętą u nieświeskich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /6 954

  praca w formacie txt

Do góry