Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  SZMALC, Smalcius Gothanus, Smalc, WALENTY

  SZMALC, Smalcius Gothanus, Smalc, WALENTY, ur. 12 III 1572 w Gotha (Turyngia), zm. 8 XII 1622 w Rakowie, teolog i polemista ariański, z pochodzenia Niemiec. Po studiach w Lipsku, Jenie, Wittenberdze i Strasburgu przybył 1592 do Polski. Był rektorem szkoły braci pol, w Śmiglu, ministrem zboru w Lublinie, a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZMAGLEWSKA SEWERYNA

  SZMAGLEWSKA SEWERYNA, ur. 11 II 1916 w Przygłowie pod Piotrkowem, powieściopisarka. Studiowała pedagogikę w Wolnej Wszechnicy Pol. oraz nauki społ. na uniw. w Krakowie i Łodzi. Debiutowała 1933 opowiadaniem Zamieszczonym w piotrkowskim „Głosie Trybunalskim"; do 1939 zajmowała się działalnością...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /2 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZLICHTYNOWIE, rodzina lwow. drukarzy

  SZLICHTYNOWIE, rodzina lwow. drukarzy w 2 poł. XVIII w. Rozpoczął jej działalność na przełomie 1755 i 1756 JAN, kontynuowali po jego śmierci (po 1767, przed 20 II 1770) synowie: 1771-74 ŁUKASZ, a nast. KAZIMIERZ; 1785 drukarnię Sz. zamknięto, zapewne w wyniku konkurencji większej i nowocześniejszej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /31.03.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZLICHTYNG, Schlichting, JONASZ

  SZLICHTYNG, Schlichting, JONASZ, ur. 1592 w Sączkowie pod Śmiglem, zm. 1 XI 1661 w Żelechowie (Śląsk), brat Jerzego, pisarz ariański. Pochodził z osiadłej w ziemi wschowskiej rodziny szlach.; po ukończeniu Akad. Rakowskiej przebywał za granicą, studiując m. in. w Altdorfie i Lejdzie, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /31.03.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZLENGEL WŁADYSŁAW

  SZLENGEL WŁADYSŁAW, ur. 1914 w Warszawie, zm. w kwietniu 1943 tamże, poeta, aktor estradowy. Pisał teksty satyr, i piosenkarskie do kabaretów (m. in. głośne Tango notturno), drukował wiersze w „Szpilkach", „Naszym Przeglądzie", „Sygnałach". Brał udział w obronie Warszawy, później dzielił los żyd...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /31.03.2012 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZLACHTA W ROKU 1831, wiersz G. Ehrenberga

  SZLACHTA W ROKU 1831 (inc. „Gdy naród na pole wystąpił z orężem"), wiersz G. Ehrenberga (7 zwrotek 8-wersowych), powst. zapewne latem 1836, prwdr. 1848 w Dźwiękach minionych lat. Dokonaną z pozycji klasowych krytykę powstania łączy z przekonaniem o historiotwórczej roli ludu i wiarą w przyszłe...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jotek Dodano /31.03.2012 Znaków /3 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKÓŁKA NARODOWA, tygodnik polit. i społ.-oświat. dla ludu

  SZKÓŁKA NARODOWA, tygodnik polit. i społ.-oświat. dla ludu, wyd. w Chełmnie 1848-49, nast. jako „Szkoła Narodowa" 1849-50. Założycielem (z J. Bartoszkiewiczem) i red. był A. Knast, od 1849 formalnie J. Gółkowski, faktycznie nadal Knast. Pierwsze pol. pismo na Pomorzu Gd., powstałe w okresie Wiosny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /31.03.2012 Znaków /2 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA GŁÓWNA WARSZAWSKA

  SZKOŁA GŁÓWNA WARSZAWSKA, wyższa uczelnia typu uniw., zał. 1862 przez A. Wielopolskiego, dyr. Komisji Rządowej Wyznań Rel. i Oświecenia Publ., na miejsce zamkniętego 1831 uniwersytetu. Kurs przygotowawczy otwarto 1861. Istniała do 1869, kiedy to w związku z akcją unifikacji Królestwa Pol. i Cesarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /31.03.2012 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOLNA POEZJA, wiersze łac. lub pol.

  SZKOLNA POEZJA, wiersze łac. lub pol. pisywane przez uczniów bądź nauczycieli w dawnej szkole humanist., w której poetyka z lektury i analizy wybranych tekstów przekształciła się z czasem w naukę pisania wierszy za pomocą przyswojenia pamięciowego szczegółowych przepisów technicznych i reguł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /31.03.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKICE WĘGLEM, nowela H. Sienkiewicza

  SZKICE WĘGLEM, nowela H. Sienkiewicza, powst. w Kalifornii 1876, rkps z podtyt. Sz. w., czyli epopeja pod tytułem Co się działo w Baraniej Głowie; ogł. w „Gazecie Pol." 1877 pt. Sz. w. z niedawnej przeszłości, pod pseud. Litwos, wyd. w t. 1  Pism, Warszawa 1880. Napisana pod wpływem tęsknoty za krajem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kaszanka Dodano /31.03.2012 Znaków /1 900

  praca w formacie txt

Do góry