Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  SZTUKA, miesięcznik lit.-artyst.

  SZTUKA, miesięcznik lit.-artyst., wyd. (nieregularnie) w Warszawie 1911-12 i w Krakowie 1913-14, pod red. H. Juszkiewicza, przy współpracy zmieniających się komitetów red., złożonych gł. z plastyków. Będąc w znacznej mierze kontynuacją —» „Chimery", pismo głosiło postulat integracji rozmaitych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTUKA, miesięcznik poświęcony sztukom plast. i poezji, wyd. w Paryżu

  SZTUKA, miesięcznik poświęcony sztukom plast. i poezji, wyd. w Paryżu, 1904-05; red. A. Potocki, kierownik artyst. i wydawca W. Granzow. Zamierzeniem red. było ukazanie odkrywczości i znaczenia pol. malarstwa i rzeźby na tle nowoczesnych kierunków sztuki europejskiej. Celowi temu służyły art. o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTAUDYNGER JAN IZYDOR

  SZTAUDYNGER JAN IZYDOR, ur. 28 IV 1904 w Krakowie, zm. 12 IX 1970 tamże, poeta, satyryk, znawca i propagator teatru lalkowego, tłumacz. Studiował filologię pol. i germ. na UJ. Podczas studiów należał do Akad. Związku Pacyfistów przy UJ oraz do grupy lit.-artyst. Helion. W 1928-35 nauczyciel gimn. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /2 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZRAMEK EMIL, pseud. Ludomir

  SZRAMEK EMIL, pseud. Ludomir, ur. 29 IX 1887 w Tworkowie (okolice Raciborza), zm. 13 I 1942 w Dachau, historyk, socjolog, bibliolog; organizator życia nauk. na Śląsku; ksiądz. Studiował teologię we Wrocławiu. W okresie powstań i plebiscytu czynny w pracy propagandowej. Był jednym z założycieli Tow...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZPILKI, tygodnik satyr.

  SZPILKI, tygodnik satyr., wyd. w Warszawie od 1935; zał. i red. do 1939 przez E. Lipińskiego, Z. Mitznera i A. Nowickiego. Związany z środowiskiem lewicy PPS i Frontu Lud., uprawiał satyrę polit., wymierzoną przeciw rządzącemu obozowi sanacji, piętnował próby faszyzacji życia kult. i politycznego. Z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZOSTOWICZ URBAN

  SZOSTOWICZ URBAN (imię zakonne; imię chrzestne Michał), ur. 26 IX 1745 w Krakowskiem, zm. 19 XII 1791 w Końskich, poeta, tłumacz. Od 1762 pijar, 1773-79 uczył w warsz. —> Collegium Nobilium. Wiersze okolicznościowe i sielanki (m. in. przekłady z S. Gessnera) ogłaszał 1774-77 w „Zabawach Przyjemnych i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZOPKA, nazwy wcześniejsze: jasełka, żłobek

  SZOPKA, nazwy wcześniejsze: jasełka, żłobek, w znaczeniu pierwotnym lalkowe misterium na Boże Narodzenie; przedstawienie zdarzeń związanych z ewangeliczną i lud. tradycją święta, odgrywane w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zalążkiem sz. było kośc. widowisko nieruchome, od XIII w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /3 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZOMAN, Schoman, JERZY

  SZOMAN, Schoman, JERZY, ur. 1530 w Raciborzu, zm. 1591 w Chmielniku, pisarz reformacyjny. Studiował w Akad. Krak. (1552-54); jeździł do Wittenbergi. Początkowo wyznawca luteranizmu i kalwinizmu, 1558-61 nauczyciel i minister zboru w Pińczowie, nast. w Książu, później arianin, 1573 minister zboru...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZOBER STANISŁAW

  SZOBER STANISŁAW, ur. 6 XI 1879 w Warszawie, zm. 29 VIII 1938 tamże, językoznawca. Bratanek F. Schobera. Studiował na ros. UW oraz prywatnie pod kier. J. Karłowicza, nast. w Moskwie. W 1908-19 wykładał gramatykę hist. na Wyższych Kursach Nauk. w Warszawie. Od 1919 prof. UW; po 1919 wykładał na KUL...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /2 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZMYDTOWA ZOFIA, z GĄSIOROWSKICH

  SZMYDTOWA ZOFIA, z GĄSIOROWSKICH, ur. 21 IV 1893 w Petersburgu, zm. 3 III 1977 w Warszawie, historyk literatury. W 1911-14 studiowała na UJ, m. in. pod kierunkiem S. Windakiewicza i I. Chrzanowskiego, 1916-17 na UW, nast. pracowała w szkolnictwie. Publikowała w licznych czasopismach, m. in. od 1914 w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /1 713

  praca w formacie txt

Do góry