Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ŚWIDERSKA ALINA

  ŚWIDERSKA ALINA, ur. 13 I 1875 w Krakowie, zm. 12 I 1963 tamże, powieściopisarka, tłumaczka. Studiowała na UJ i w konserwatorium krak.; była nauczycielką w szkołach żeńskich. Utrzymywała kontakty ze środowiskiem lit.-artyst. Młodej Polski. Ogłaszała powieści o tematyce współcz. i melodram...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIDER AUGUSTYN, pseud. Sfinks, Robotnik

  ŚWIDER AUGUSTYN, pseud. Sfinks, Robotnik, ur. 16 VIII 1886 w Kopaninie pod Lipinami (obecnie Świętochłowice), zm. 2 II 1923 w Katowicach, śl. pisarz lud., działacz społeczno-narodowy. W Lipinach ukończył niem. szkołę elementarną, pracował jako hutnik. Duże znaczenie w życiu Ś. odegrała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĄTYNIA SYBILLI. Poema historyczne w 4 pieśniach, poemat J.P. Woronicza

  ŚWIĄTYNIA SYBILLI. Poema historyczne w 4 pieśniach, poemat J.P. Woronicza, powst. zapewne ok. 1800 (ukończ, nie przed 1801), spopularyzowany w licznych odpisach, wyd. bez wiedzy autora przez F. Bentkowskiego pt. Sybilla we Lwowie 1818 (druk. w Warszawie), poprawnie przez K. Mecherzyńskiego w Krakowie 1828...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATŁO, pierwszy pol. magazyn ilustr. na Śląsku

  ŚWIATŁO, pierwszy pol. magazyn ilustr. na Śląsku, wyd. w Rozbarku pod Bytomiem 1887-1901, początkowo miesięcznik, 1892-96 dwutygodnik, od 1897 tygodnik, red. przez S. Radziejewskiego, od 1892 A. Napieralskiego. Pismo dla ludu, przeznaczone dla zamożniejszych czytelników, było przykładem dobrze pojętej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIAT. Pismo tygodniowe ilustrowane

  ŚWIAT. Pismo tygodniowe ilustrowane, magazyn poświęcony problematyce społ., literaturze i sztuce, wyd. w Warszawie 1906-39, początkowo przez Tow. Akcyjne S. Orgelbranda i Synów, a od 1910 przez Akcyjne Tow. Wydawnicze „Świat". Założycielem i pierwszym red. pisma, wywodzącego się z dodatku lit.-artyst...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIAT, ilustrowany dwutygodnik lit.-artyst.

  ŚWIAT, ilustrowany dwutygodnik lit.-artyst., wyd. w Krakowie 1888-95 pod red. Z. Sarneckiego (w 1892 od nru 18 pod red. I. Nikorowicza we Lwowie nast. ponownie w Krakowie). Stroną artyst.-typogr. pisma kierował J. Mien, od pocz. 1889 -S. Tondos. Ś. ukazywał się nakładem redakcji, korzystając...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /2 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIACKI ŚWIATOSŁAW

  ŚWIACKI ŚWIATOSŁAW, ur. 24 XI 1931 w Leningradzie, ros. poeta, tłumacz literatury polskiej. Ukończył studia polo-nist. na uniw. w Leningradzie. Debiutował jako tłumacz 1955 -w antologii poezji zach. i pd. Słowian znalazło się 39 wierszy pol. poetów w jego przekładzie (m.in. J. Kochanowskiego, S...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIÓWKA

  ŚREDNIÓWKA, stały przedział wewnątrz —> wersu, sygnalizowany przez regularnie powtarzające się układy elementów językowych, określane przez prawidła danego systemu weryfikacyjnego. Obecność ś. jest ważnym współczynnikiem —> rytmu wierszowego, wydziela ona w obrębie wersu dwie upodrzędnione wobec...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /2 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZNY ALEGORYZM

  ŚREDNIOWIECZNY ALEGORYZM, nazwa obejmująca ogół prądów i cech literatury eur. V - XV w., a polskiej od pocz. w. XII po XV, proponowana ze względu na podstawowe znaczenie —» alegorii jako środka wyrazu nie tylko w piśmiennictwie, ale w całej kulturze umysłowej i artyst. —» średniowiecza. W związku z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /25 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZE

  ŚREDNIOWIECZE, termin określający epokę historii i kultury eur., między czasami staroż. a nowożytnymi. Nazwy tej używano już w XVI w. Granice epoki ś. są w historiografii dyskutowane. Początek jej wiąże się najczęściej z r. 476 n.e., tj. z upadkiem cesarstwa zach.rzym., schyłek zaś z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /31.03.2012 Znaków /2 494

  praca w formacie txt

Do góry