Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  TAŃSKI IGNACY

  TAŃSKI IGNACY, ur. 1761 w Wyszogrodzie, zm. 15 VIII 1805 w Izdebnie pod Grodziskiem Maz., ojciec K. Hoffmanowej, poeta, dramatopisarz. Syn niezamożnego szlachcica, absolwent jezuickiego Collegium Nobilium w Warszawie, brał udział w życiu polit. i kult. stolicy, gdzie od 1778 pracował w administracji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TANK MAKSYM, właśc. Jauhienij Skurko

  TANK MAKSYM, właśc. Jauhienij Skurko, ur. 17 IX 1912 w Pilkowszczyźnie pod Mołodecznem, białorus. poeta i działacz polit., tłumacz literatury polskiej. Uczył się w pol. szkole powsz. i gimnazjum ros. w Wilnie. Aktywny działacz młodzieżowego ruchu komunist. i KP Zach. Białorusi, dwukrotnie więziony...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TANIEC ŚMIERCI, motyw popularny w eur. sztuce

  TANIEC ŚMIERCI, motyw popularny w eur. sztuce (zwł. w malarstwie) i literaturze od późnego średniowiecza (XIV w.), o genezie dostatecznie nie wyjaśnionej; być może wywodził się z obrzędów roku liturgicznego (przetrwał w rel. dramacie popularnym XVII w.); najwcześniej pojawił się w Niemczech i we...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TANGO, dramat S. Mrożka

  TANGO, dramat S. Mrożka, prwdr. w „Dialogu", 1964 nr 11, wyst. w Bydgoszczy 1965, wyd. w Krakowie 1973 w t. 2 Utworów scenicznych. Utrzymany w charakterystycznej dla pisarza konwencji groteskowej, surrealist. i realist. zarazem, podejmujące problematykę roli i miejsca intelektualisty we współcz. świecie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TALVIO MAILA, właśc. Maria Mikkola

  TALVIO MAILA, właśc. Maria Mikkola, ur. 17 X 1871 w Hartola, zm. 6 I 1951 w Helsinkach, fiń. powieściopisarka i tłumaczka literatury polskiej. Autorka realist. powieści o tematyce obycz.-społ. i kult.-hist.; w l. trzydziestych prowadziła w Helsinkach salon lit. skupiający wielu wybitnych ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TABORSKI BOLESŁAW

  TABORSKI BOLESŁAW, ur. 7 V 1927 w Toruniu, poeta, teatrolog, tłumacz. Okres okupacji spędził w Krakowie i Warszawie, jako żołnierz AK brał udział w powstaniu 1944. Wywieziony do obozu jenieckiego, pozostał na Zachodzie; osiadł w Anglii, 1947-53 studiował filologię i teatrologię na uniw. w Bristolu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TA TRZECIA, nowela H. Sienkiewicza

  TA TRZECIA, nowela H. Sienkiewicza, prwdr. z podtyt. (Z pamiętnika malarza) w „Kurierze Codz." 1888, wyd. w t. 19 Pism, Warszawa 1889. Humoreska wyrastająca ze wspomnień pisarza o cyganerii artyst. w Warszawie, skupionej wokół H. Modrzejewskiej przed jej wyjazdem do Ameryki (J. Chełmoński, S. Witkiewicz i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TA, CO NIE ZGINĘŁA..., wiersz E. Słońskiego

  TA, CO NIE ZGINĘŁA..., wiersz E. Słońskiego, powst. we wrześniu 1914, prwdr. t.r. w „Tygodniku Ilustrowanym". Utwór szybko stał się popularny ze względu na swą melodyjność i aktualność tematu: przedstawiał tragizm losu żołnierzy-Polaków, walczących we wrogich armiach, i w zakończeniu wyrażał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /31.03.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWITKOWSKI PIOTR

  ŚWITKOWSKI PIOTR, ur. 28 VI 1744 w Krakowie (?), zm. 28 XII 1793 w Warszawie, redaktor, publicysta. Ksiądz, 1767-73 nauczyciel szkół jezuickich, po kasacie zakonu otrzymał emeryturę KEN; ok. 1782 osiadł w Warszawie, gdzie wydawał i redagował czasopisma: 1782 (X)-1792 (VIII) „Pamiętnik...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIT, ilustr. tygodnik dla kobiet

  ŚWIT, ilustr. tygodnik dla kobiet, wyd. w Warszawie 1884-87 przez S. Lewentala. Faktycznym redaktorem i kierownikiem lit. tygodnika była M. Konopnicka, nast. 1886-87 W. Marrene. Pismo liberalno-demokratyczne, propagowało pozytywist. model emancypacji, przedstawiany m. in. w artykułach: A. Dygasińskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /31.03.2012 Znaków /1 818

  praca w formacie txt

Do góry