Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  TEATR POLSKI, czyli Zbiór komedii, dram i tragedii, z najsławniejszych autorów francuskich tłumaczonych i przez aktorów polskich na teatrze warszawskim granych

  TEATR POLSKI, czyli Zbiór komedii, dram i tragedii, z najsławniejszych autorów francuskich tłumaczonych i przez aktorów polskich na teatrze warszawskim granych, kolekcja introligatorska P. Dufoura złożona z 56 klocków w dwu seriach (t. 1-10 1779, t. 11-56 1794), obejmująca przeważną część produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEATR LUDOWY, czasopismo

  TEATR LUDOWY, czasopismo zajmujące się amatorskim ruchem teatr., wyd. w Warszawie 1920-70 (z przerwami 1939-45 i 1950-57); było bezpośrednią kontynuacją „Limika Wioskowego" (1919) i „Poradnika Teatrów i Chórów Włościańskich" (zał. 1908); początkowo dwutyg., od 1921 mies., firmowane przez różne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEATR DWORSKI

  TEATR DWORSKI, typ teatru zrodzony w epoce renesansu; stanowił kulminacyjny składnik świąt i uroczystości na dworze władcy-mecenasa, protegującego dążenia humanistów do stworzenia dramatu opartego na osiągnięciach teatru antycznego. W Polsce zalążkiem dworsko-szkolnej tradycji były łac. dramaty...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /11 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEATR - czasopisma

  TEATR:

  1) Ilustrowany dwutygodnik artyst., wyd. w Krakowie 1912-13, przez M. Kannenberga, pod kier. artyst.-lit. K. Krzyżanowskiego. Pismo pośw. krytyce teatr., zamieszczało artykuły teoret., fragm. pamiętników (L. Stępowskiego), informacje o teatrach warsz., kijowskich, lwow., pozn., odeskich, także...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAUSCHINSKI OSKAR JAN

  TAUSCHINSKI OSKAR JAN, ur. 8 VI 1914 w Żabokrukach (wch. Galicja), austr. pisarz, tłumacz literatury polskiej. Czł. zarządu austr. Pen Clubu. Młodość spędził w Polsce, uczęszczając do pol. gimnazjum w Gdańsku (1923-33), oraz w Wiedniu, gdzie ukończył studia ekonomiczne (1936). W 1939 brał udział...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TASZYCKI WITOLD

  TASZYCKI WITOLD, ur. 26 VI 1898 w Zagórzanach pod Gorlicami, zm. 9 VIII 1979 w Krakowie, językoznawca. Studiował w UJ 1917-22 pod kier. J. Łosia, K. Nitscha, J. Rozwadowskiego, a także w uniwersytetach zagr.; habilitował się 1926. W 1929 objął katedrę języka pol. na Uniw. Wil., pod koniec t.r...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /2 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARNÓW i jego związki z literaturą polską

  TARNÓW, miasto woj. w zach. części Kotliny Sandomierskiej, nad Białą (dopływ Dunajca). Powstało ze wsi T. Wielki, znanej ze wzmianek od 1309; od 1328 należał w całości do Spytka z Melsztyna (Spycimira Leliwity), wojewody krak.; prawa miejskie 1330. T. był własnością magnacką do 1787 (m. in...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /12 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARNOWSKI WŁADYSŁAW, pseud. Ernest Buława

  TARNOWSKI WŁADYSŁAW, pseud. Ernest Buława, ur. 1836 lub 1844 we Wróblowicach (Tarnowskie), zm. 19 IV 1887 na Oceanie Spokojnym w drodze do San Francisco, brat stryjeczny Stanisława, poeta, dramaturg, tłumacz, kompozytor, pianista. Studiował na UJ, w konserwatoriach w Paryżu (do 1863) i Lipsku. Uczeń i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARNOWSKI STANISŁAW, hrabia

  TARNOWSKI STANISŁAW, hrabia, ur. 7 XI 1837 w Dzikowie, zm. 31 XII 1917 w Krakowie, historyk literatury, krytyk, publicysta. Studiował prawo i filozofię w Krakowie i Wiedniu (1854-60). W 1860 był jednym z korespondentów galie. tzw. Biura Pol. powołanego przez Hotel Lambert, 1861-62 w czasie pobytu w Paryżu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /5 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARASZKIEWICZ BRANISŁAU

  TARASZKIEWICZ BRANISŁAU, ur. 20 11892 w Maciuliszkach pod Wilnem, zm. 22 XI 1941, białorus. działacz polit., publicysta, tłumacz literatury pol., filolog. Absolwent (1916), nast. prof. uniw. w Piptrogrodzie, czł. Białorus. AN (1928), autor pierwszej gramatyki języka białoruskiego (1918). Był przywódcą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt

Do góry