Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO LITERACKO-SŁOWIAŃSKIE

  TOWARZYSTWO LITERACKO-SŁOWIAŃSKIE, samokształceniowe stowarzyszenie studentów UWr. 1836-86, zał. z inicjatywy -> J.E. Purkynego, mające na celu „przez wspólne nauk. prace, a mianowicie [szczególnie] przez piśmienne rozprawy obeznać członków z językami, literaturą, dziejami i prawem ludów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /3 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO LITERACKIE IM. A. MICKIEWICZA

  TOWARZYSTWO LITERACKIE IM. A. MICKIEWICZA, towarzystwo nauk., zał. 1886 we Lwowie, przy udziale m. in. J. Tretiaka, W. Bełzy, B. Czerwieńskiego, F. Konarskiego, F. Próchnickiego i A. Zippera. Pierwszym prezesem został R. Piłat (1886-1900); po nim funkcję tę pełnili kolejno: W. Bruchnalski (1900-05), L...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /4 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO IM. MARII KONOPNICKIEJ

  TOWARZYSTWO IM. MARII KONOPNICKIEJ, organizacja społ.-kult. mająca na celu upowszechnianie wiedzy o twórczości i działalności patriot.-społ. M. Konopnickiej oraz opiekę nad pozostałymi po niej pamiątkami. Powst. 1958, opiera swą działalność gł. na środkach własnych, gromadzonych dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /3 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO IKSÓW, Iksowie

  TOWARZYSTWO IKSÓW, Iksowie, niejawne towarzystwo lit., działające w Warszawie 1815-19. Zawiązane 14 IV 1815 u J. Tarnowskiego przez grono literatów i miłośników literatury z elity społ.-polit. przyszłego Królestwa Pol., miało nast. siedzibę w salonie lit. T. Mostowskiego. Spomiędzy przewidzianych w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /4 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO HISTORYCZNO-LITERACKIE W PARYŻU

  TOWARZYSTWO HISTORYCZNO-LITERACKIE W PARYŻU, do 1854 Towarzystwo literackie w Paryżu, stowarzyszenie polit.-kult. działające 1832-93. Założone 29 IV 1832 przez grupę emigrantów (m. in. J. Bem, L. Plater, T. Morawski), postawiło sobie za cel „zbierać i ogłaszać materiały tyczące się dawnego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /2 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO DO KSIĄG ELEMENTARNYCH

  TOWARZYSTWO DO KSIĄG ELEMENTARNYCH, organ —> Komisji Edukacji Nar., powołany 1775 w celu opracowywania programów i podręczników dla zreformowanych szkół. Przewodniczył I. Potocki (zastępowany przejściowo przez J.L. Chreptowicza, F. Oraczewskiego, J.U. Niemcewicza), sekretarzował do 1788 G. Piramowicz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO ĆWICZĄCEJ SIĘ MŁODZIEŻY W LITERATURZE OJCZYSTEJ

  TOWARZYSTWO ĆWICZĄCEJ SIĘ MŁODZIEŻY W LITERATURZE OJCZYSTEJ, niejawne stowarzyszenie samokształceniowe studentów Uniw. Lwow. 27 XII 1817 - poł. V 1819, o charakterze nauk.-lit., liczące kilkunastu członków, zał. przez W. Chłędowskiego, S. Jachowicza i S. Januszkiewicza. Wzorowane na —» Towarzystwie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORUŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE

  TORUŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE, zał. 1568; początkowo 6-letnia szkoła średnia o typie zbliżonym do szkół Ph. Melanchtona. Powstała w Wyniku uzyskania przez miasto swobód rei. i jako szkoła protest, program swój opierała na nauce łaciny i literatury klas.; na specjalnych kursach uczono także...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /3 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORUŃ i jego związki z literaturą polską

  TORUŃ, miasto woj. nad Wisłą. Lokowany przez Krzyżaków 1233 na terenie dawnej osady pol., stanowił T. ważny ośrodek handlowy dzięki położeniu na skrzyżowaniu dróg lądowych. Od XIII w. należał do Hanzy. Rozwój gosp. miasta zahamowała częśc. pod koniec XIV w. konkurencja Gdańska i Krakowa oraz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /21 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOPIKA, nauka o toposach (gr. topoi)

  TOPIKA, nauka o toposach (gr. topoi), tzn. o stałych obrazach, motywach i sposobach wysławiania się utrwalonych w literaturze eur. (także w postaci retorycznych —» loci communes), będących świadectwem ciągłości tradycji kultury śródziemnomorskiej i uzewnętrznieniem archetypicznych wzorców leżących...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt

Do góry