Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  TRZEBIŃSKI ANDRZEJ, pseud. Stanisław Łomień, Paweł Późny

  TRZEBIŃSKI ANDRZEJ, pseud. Stanisław Łomień, Paweł Późny, ur. 27 1 1922 w Radgoszczy pod Łomżą, zm. 12 XI 1943 w Warszawie, poeta, prozaik, krytyk lit., publicysta. Po otrzymaniu 1940 matury konspiracyjnej w warsz. gimnazjum im. T. Czackiego studiował na podziemnym UW slawistykę i filologię polską...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /3 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZASKA, EVERT I MICHALSKI, Księgarnia i Dom Wydawniczy T.E. i M.

  TRZASKA, EVERT I MICHALSKI, Księgarnia i Dom Wydawniczy T.E. i M., wydawnictwo zał. 1920 w Warszawie przez doświadczonych księgarzy W. Trzaskę i J. Michalskiego przy poparciu finansowym przemysłowca L.J. Everta (1937 wycofał się ze spółki). Współpracując z wybitnymi uczonymi, wyspecjalizowało się -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYPUĆKO JÓZEF

  TRYPUĆKO JÓZEF, ur. 7 VII 1910 w Malinowszczyźnie pod Wilnem, zm. VII 1983 w Uppsali, slawista, badacz związków kult. pol.-szwedz., tłumacz. Studia filologii pol. i słow. ukończył na USB (1934). W 1936-39 lektor języka pol. na uniw. w Helsinkach. Od 1939 przebywał w Szwecji, gdzie związał się na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYLOGIA, nazwa cyklu trzech powieści hist. H. Sienkiewicza

  TRYLOGIA, umowna, lecz powszechnie przyjęta nazwa cyklu trzech powieści hist. H. Sienkiewicza: Ogniem i mieczem. Powieść z lat dawnych, prwdr. w „Słowie" 1883-84, wyd. os. w Warszawie 1884, Potop, prwdr. tamże 1884-86, wyd. os. w Warszawie 1886, Pan Wołodyjowski, prwdr. tamże 1887-88, wyd. os. w Warszawie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /9 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYBUT NALEŻYTY WDZIĘCZNOŚCI WSZYSTKIEGO DOBREGO DAWCY, PANU I BOGU, cykl 36 psalmów W. Kochowskiego

  TRYBUT NALEŻYTY WDZIĘCZNOŚCI WSZYSTKIEGO DOBREGO DAWCY, PANU I BOGU, albo Psalmodia polska za dobrodziejstwa Boskie dziękująca, cykl 36 psalmów W. Kochowskiego, wyd. w Częstochowie 1695. Utwór pisany stylizowaną prozą, nawiązuje do Psałterza Dawidowego, lecz tradycyjne motywy psalmistyki biblijnej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYBUNA LUDÓW, właśc. „La Tribune des Peuples", franc. dziennik polit.

  TRYBUNA LUDÓW, właśc. „La Tribune des Peuples", franc. dziennik polit., wyd. w Paryżu 15 III-13 VI i 1 IX-10 XI 1849, zał. i red. przez A. Mickiewicza. Zespół redakcyjny tworzyło grono lewicowych działaczy i publicystów o zróżnicowanych poglądach (gł. socjaliści utopijni różnych odcieni), Francuzów i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /6 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYBUNA, tygodnik polit.-społ. i lit.

  TRYBUNA, tygodnik polit.-społ. i lit., wyd. w Warszawie 1910; organ SDKPiL. Jako red. i wydawca T. figurował B. Szyszkowski, rzeczywistym redaktorem był przebywający wówczas w Berlinie L. Jogiches-Tyszka. Do bliższych współpracowników należeli m. in.: A. Warski, J. Marchlewski, K. Radek, W. Feinstein i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRUCHANOWSKI KAZIMIERZ

  TRUCHANOWSKI KAZIMIERZ, ur. 9 X 1904 w Romanowie na Wołyniu, prozaik, tłumacz. Kształcił się w Żytomierzu i Kijowie, do Polski powrócił 1925. Przez wiele lat pracował w leśnictwie, m. in. w czasie okupacji niem. na Kielecczyźnie. Po wojnie przebywał początkowo w Łodzi, nast. w Warszawie, gdzie 1947...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROSKA I PIEŚŃ, zbiór wierszy W. Broniewskiego

  TROSKA I PIEŚŃ, zbiór wierszy W. Broniewskiego, wyd. w Warszawie 1932. Gromadzi utwory powst. po 1927, pośw. rozrachunkowi z przeszłością, współcz. problematyce polit.-społ., refleksji ideowej i twórczej. Uznając walkę proletariatu za kontynuację patriotyczno-niepodległościowej tradycji romant...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROPY w literaturze

  TROPY, wyodrębnione i opisane przez klasyczną —> retorykę, poetykę i gramatykę wyrażenia odznaczające się niezwykłym zastosowaniem jakichś wyrazów, wprowadzonych na miejsce i w zastępstwie wyrazów innych, które w danym kontekście powinny były wystąpić przy zwykłym, nieozdobnym i utartym sposobie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 005

  praca w formacie txt

Do góry