Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  TSCHEPIUSOWIE, Trzepscy

  TSCHEPIUSOWIE, Trzepscy, pisarze, tłumacze i wydawcy książek rel., duchowni pol.-ewang. w XVII-XVIII w.: 1) SAMUEL, ur. 16 III 1678 w Działdowie, zm. 1749 tamże, od 1697 kaznodzieja, od 1726 arcyprezbiter w —» Działdowie, protektor szkolnictwa. Opracował Doskonały kancjonał pruski (Królewiec 1731, wyd. 4...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZYNADLOWSKI JAN

  TRZYNADLOWSKI JAN, ur. 29 XII 1912 we Lwowie, teoretyk literatury. W 1933-38 studiował filologię pol. i historię sztuki na UJK we Lwowie, 1945-50 pracownik UL i czł. ŁTN, od 1950 we Wrocławiu; do 1961 był red. naczelnym i dyr. wydawnictwa Ossolineum; od 1951 związany z UWr., habilitowany 1952, od 1966...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZY WIESZCZBY, poemat „profetyczno-polityczny" L. Siemieńskiego

  TRZY WIESZCZBY, poemat „profetyczno-polityczny" L. Siemieńskiego, powst. 1840—41, wyd. w Paryżu 1841. W 3 częściach, opatrzonych hist. objaśnieniami - „opowiadaniu starego dworzanina" Horoskop, „ustępie dram." Kazanie i Dumce Ukraińca - zawiera interpretację historioz. i polit. popularnych w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZY SALWY. Biuletyn poetycki, zbiorek wierszy W. Broniewskiego,

  TRZY SALWY. Biuletyn poetycki, zbiorek wierszy W. Broniewskiego, S.R. Standego i W. Wandurskiego, wyd. w Warszawie 1925. W przedmowie autorzy formułowali program poezji-walki, opowiadając się za zespoleniem twórczości poet. z rewol. walką proletariatu, którą uznali za „najwyższą treść" swojej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZY PO TRZY, pamiętnik A. Fredry

  TRZY PO TRZY, pamiętnik A. Fredry, powst. w gł. zrębie 1844-46, nast. aktualizowany i poprawiany, prwdr. ocenzurowany w t. 11 Dzieł, Warszawa 1880, wyd. pełne i poprawne 1968. Obejmuje wspomnienia z dzieciństwa, z kręgu rodziny i ze służby wojsk. 1809-14; nie są to wyznania napoleończyka, Fredro bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZY MYŚLI pozostałe po śp. Henryku Ligenzie, zmarłym w Morreale 12 kwietnia 1840 roku, utwór poet. Z. Krasińskiego

  TRZY MYŚLI pozostałe po śp. Henryku Ligenzie, zmarłym w Morreale 12 kwietnia 1840 roku, utwór poet. Z. Krasińskiego, powst. 1839-40, wyd. bezim. w Paryżu 1840, wznów. 1859. Składa się z trzech poematów utrzymanych w konwencji romant. fragmentaryzmu: Syn cieniów (wierszem), Sen Cezary i Legenda (prozą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /3 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZY JEDNOŚCI, trzy podstawowe reguły dramaturgii klasycyst.

  TRZY JEDNOŚCI, trzy podstawowe reguły dramaturgii klasycyst. (—> klasycyzm) dot. konstrukcji fabuły —> dramatu: 1) reguła jedności akcji, wymagająca by fabuła dramatu była jednowątkowym układem zdarzeń, pozbawionym scen epizodycznych i rozwijającym się bez zahamowań w kierunku rozwiązania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZY GODY. Sielanka w 5 aktach

  TRZY GODY. Sielanka w 5 aktach, sielanka dram. F.D. Kniaźnina, powst. 1790-92, wyd. w t. 5 Dzieł, Warszawa 1829, rozbudowana wersja 2-aktowego Troistego wesela (powst. 1783-85, wyd. w t. 3 Poezji, W. 1788). Fabuła osnuta jest wokół perypetii uczuciowych trzech par wieśniaczych z podpuławskiej wioski, których...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZESZCZKOWSKA ZOFIA, z MAŃKOWSKICH, pseud. Adam M-ski

  TRZESZCZKOWSKA ZOFIA, z MAŃKOWSKICH, pseud. Adam M-ski, ur. 1847 w Dorohowicy (Białoruś), zm. 7 X 1911 tamże, poetka, tłumaczka. Pisała wyłącznie pod pseud. (skrót nazwiska ojca). Była żoną oficera wojsk ros., z którym wyjechała w głąb Rosji i w męskim przebraniu towarzyszyła mu w wojnie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZECIESKI, Trzycieski, Tricesius, ANDRZEJ

  TRZECIESKI, Trzycieski, Tricesius, ANDRZEJ, ur. ok. 1525 w Krakowie (wg J. Krokowskiego, wg in. badaczy ok. 1530), zm. 1584 lub później, poeta, tłumacz; działacz reformacyjny. Syn Andrzeja, organizatora koła reformacyjno-humanistycznego w —> Krakowie, studiował w Wittenberdze, nast. podróżował do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /3 296

  praca w formacie txt

Do góry