Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  TYGODNIK LITERACKI, Literaturze, Sztukom Pięknym i Krytyce Poświęcony

  TYGODNIK LITERACKI, Literaturze, Sztukom Pięknym i Krytyce Poświęcony, tygodnik, wyd. w Poznaniu 1838-45 przez A. Woykowskiego, red. przez tegoż, J. Łukaszewicza i A. Poplińskiego, od 1840 przez Woykowskiego. W okresie „triumwiratu" redakcja unikała sprecyzowania programu społ.-polit.; mimo przewagi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /3 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYGODNIK KULTURALNY, czasopismo społ.-kult.

  TYGODNIK KULTURALNY, czasopismo społ.-kult., wyd. w Warszawie pod tymże tyt. od 1961, początkowo pt. „Orka" (1957-60), „Tygodnik Kulturalny. Orka" (1960-61). Redaktorzy nacz.: A. Olcha (1957-60), F. Starzec (1960-65), W. Winkiel (1965-67), S. Adamczyk (od 1967). Członkami redakcji i współpracownikami byli...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYGODNIK ILUSTROWANY, pismo lit., artyst. i społ.

  TYGODNIK ILUSTROWANY, pismo lit., artyst. i społ., wyd. w Warszawie 1859-1939. Zał. i wyd. do 1874 przez J. Ungra, do 1882 przez G. Ungra, nast. przez spółkę Gebethner i Wolff. Redaktorami byli: Z. Jenike (1859-86), J.A. Wolff (1886-1918), A. Oppman i A. Grzymała-Siedlecki (1918-21) oraz Z. Dębicki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /6 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYGODNIK CIESZYŃSKI. Pismo poświęcone dla ludu wiejskiego, tygodnik społ.-oświat.

  TYGODNIK CIESZYŃSKI. Pismo poświęcone dla ludu wiejskiego, tygodnik społ.-oświat., wyd. w Cieszynie 1848-51, początkowo przez L. Kluckiego, od 1849 przez P. Stalmacha (wznowił pismo po okresie zawieszenia od marca do września 1849, w związku z nową ustawą prasową). Redaktorzy - A. Cinciała, nast...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYDZIEŃ LITERACKI, ARTYSTYCZNY, NAUKOWY I SPOŁECZNY, tygodnik liberalno-demokratyczny

  TYDZIEŃ LITERACKI, ARTYSTYCZNY, NAUKOWY I SPOŁECZNY, tygodnik liberalno-demokratyczny, wyd. we Lwowie 1874-81 (od 1879 pt. „Tydzień Polski"); założycielem, wydawcą i pierwszym red. był J. Rogosz. W 1877 nabył pismo A.D. Bartoszewicz i redagował je przy współpracy m.in. J. Ochorowicza i B. Abakanowicza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYDZIEŃ. Pismo niezależne i demokratyczne, tygodnik

  TYDZIEŃ. Pismo niezależne i demokratyczne, tygodnik, ukazujący się w Warszawie 1912-13, red. i wyd. przez Jerzego Jankowskiego. T. zapowiadał walkę ideową ze „swojską reakcją i biernością", dążył do ustalenia międzydzielnicowej łączności kult., propagował sprawę reform społ., przeciwstawiał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYDZIEŃ, dodatek literacki (od 1902 nauk.-lit.) „Kuriera Lwow."

  TYDZIEŃ, dodatek literacki (od 1902 nauk.-lit.) „Kuriera Lwow.", wyd. we Lwowie 1893-1906 pod red. B. Wysłoucha. Pierwotnie druk. jako wkładka, od 1893 stał się bezpłatnym dodatkiem „Kuriera Lwow.", czołowego pisma demokr. we wsch. Galicji. T., kultywując tradycje niepodległościowe, występował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYDZIEŃ, pismo społ.-lit.

  TYDZIEŃ, pismo społ.-lit., wyd. w Piotrkowie 1873-1906, początkowo nieregularnie, później tygodnik. Do lipca 1877 red. i wyd. A. Porębski. Grono współpracowników tworzyli w tym okresie m.in. R. Plenkiewicz, J. Kański, B. Bieńkowski, L. Rzeczniowski (prof. miejscowego gimn.), oraz M. Dobrzański, który...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWÓRCZOŚĆ, miesięcznik lit.-kryt.

  TWÓRCZOŚĆ, miesięcznik lit.-kryt., wyd. od sierpnia 1945, początkowo w Krakowie, od 1950 w Warszawie (1950-56 jako organ ZLP), red. kolejno przez K. Wykę (nr 1 podpisał formalnie L. Kruczkowski), A. Ważyka (od 1950), J. Iwaszkiewicza (od pocz. 1955) i J. Lisowskiego (od 1980). W skład zespołu red...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /3 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWARDY PAWEŁ

  TWARDY PAWEŁ, ur. 19/17?/ II 1737 w Trzycieżu pod Cieszynem, zm. 19 XII 1807 we Wrocławiu, pisarz rel., tłumacz. Pochodził z rodziny chłopskiej; wychowanek gimn. ewang. w Cieszynie, studiował 1758-60 teologię ewang. w Halle; 1763-64 nauczyciel języka pol. w szkole kadetów w Berlinie; od 1765 pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt

Do góry