Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  MARTA

  Imię żeńskie z aram. Martha dosł. 'pani; władczyni'. Marta i Maria wg Biblii, Ew. wg Łuk., 10, 38-42; Jan, 11, 1; 12, 2-3, siostry Łazarza (którego Jezus wskrzesił) w Betanii. Gdy siostry przyjmowały Jezusa w swoim domu, Maria wsłuchiwała się w jego słowa, usiadłszy u jego stóp, Marta zaś krzątała...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARYWIL

  Fr. Marie-ville 'miasto Marii', z inicjatywy królowej Marii Kazimiery zbudowana w 1691-95 na gruntach dawnej żupy solnej (gdzie dziś znajduje się znaczna część pl. Teatralnego w Warszawie oraz gmach Teatru Wielkiego i Narodowego) centralna hala targowa ze sklepami, garkuchniami i zajazdami oraz z kościołem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARSYLIANKA

  Fr. La Marseillaise, francuski hymn narodowy, napisany 25/26 IV 1792 przez ówczesnego kapitana saperów w Strasburgu, Claude Josepha Rouget de Lisie, 1760-1836.

  Gdy nadeszła wiadomość o wypowiedzeniu wojny Austrii, mer miasta, który podejmował kilku oficerów mających wyruszyć na front, wyraził żal z powodu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARSYL(IUSZ)

  Wł. Marsiglio, fr. Marsile, ang. Marsilius, w romansach śrdw. król Saracenów, który wraz z chrześcijańskim zdrajcą Ganelonem (zob.) obmyśla atak przeciw Rolandowi „pod drzewem, na którym Judasz się powiesił"; por. Judasz(owiec).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARSZ

  Kiszki (komuś) marsza grają burczą z głodu. Marsz Mierosławskiego zob. Do broni, ludy!... Marsz na miejsce stracenia w Symfonii fantastycznej, cz. IV (1827) Hectora Berlioza.

  Marsz Rakoczego węgierski marsz narodowy, ulubiony utwór przywódcy węg. powstania 1703-11, nazwany jego nazwiskiem; melodia z XVIII...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARNOŚĆ

  Próżność, znikomość, bezcelowość, czczość; to, co jest bezcelowe, bezwartościowe, próżne.

  Niech cię (go, ją, was, ich, je) marności ogarną! gwar. okrzyk wyrażający złość, zniecierpliwienie, gniew; niech cię gęś kopnie, diabli wezmą.

  Marność nad marnościami i wszystko marność, łac...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARPESSA

  Mit.gr. córka Euenosa. Gdy między Apollinem i Idasem (Idas wraz z Lynkeusem bracia-bliźniacy, messeńscy odpowiednicy bliźniaków lakońskich - Diosku rów, których byli kuzynami) wybuchł spór o nią, Zeus rozstrzygnął go, pozostawiając decyzję Marpessie.

  Ona, obawiając się, że bóg ją porzuci, gdy jej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARRANI

  Żydzi hiszp. i portug., którzy przyjmowali formalnie chrzest dla uniknięcia prześladowań relig., zwł. 1391-1492; por. Moryskowie; z hiszp. l.poj. marrano 'świnia'; spożywanie wieprzowiny jest wzbronione przez religię mojżeszową i islam.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARS

  Staroitalski Mars, Mayors, Mamers, etruski Maris, bóstwo wegetacji, w mit.rz. bóg wojny, późn. utożsamiony z gr. Aresem, ale znacznie ważniejszy, główne obok Jowisza i Kwiryna narodowe bóstwo rz. Jego imieniem nazwano pierwszy wiosenny miesiąc roku, marzec (Mensis Martius). Wraz z Reą Sylwią spłodził...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mademoiselle MARS

  Fr., 'Panna Mars', właśc. Anne-Franęoise-Hippolyte Boutet, 1779-1847, znakomita aktorka paryska z aktorskiego rodu,; w 1795-1841 grała w Comedie-Franęaise; najlepsza w rolach komediowych Moliera i Marivaux.

  Miała wszelkie zalety sceniczne - talent, urodę, inteligencję i głos, który do końca nie utracił...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt

Do góry