Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  MEDIOLAN

  Wł. Milano, stare osiedle celtyckie, od 222 pne. rzymskie Mediolanum; w 313 cesarz Konstantyn Wielki wydaje edykt mediolański, gwarantujący chrześcijanom swobodę wyznania. Po inwazjach barbarzyńców Mediolan staje się wolną komuną i popada w konflikt z Fryderykiem Barbarossą, stając na czele Ligi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /2 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEGALITY

  Monumentalne obeliski a. budowle cyklopowe z wielkich brył kamiennych, przeważnie neolityczne, zazw. służące celom kultowym a. jako grobowce, spotykane na całym świecie z wyjątkiem Ameryki, zwł. jednak we Francji, Anglii, Irlandii i na Malcie; zob. Dolmen; Kromlech; Menhir; z gr. megas 'wielki' i lithos...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDUZA

  Mit. gr. jedna z trzech Gorgon (zob.), śmiertelna; Perseusz ściął jej głowę, kiedy spała; dokonał tego posługując się zwierciadłem, aby uniknąć jej wzroku, który by go zmienił w kamień, po czym głowę tę podarował Atenie. Ta odtąd nosiła ją na napierśniku a. na egidzie.

  Sztuka archaiczna...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEININGEŃCZYCY

  (wym. maj...) Nadworny zespół teatralny księstwa Meiningen, działający w latach 1860-1908, odznaczający się wysokim poziomem reżyserskim, aktorskim i scenograficznym, z repertuarem gł,. klasyki nm., fr. i ang. (Szekspir, Molier, Goethe, Schiller, Kleist), ale także i współczesnym (Ibsen). W latach 1874-90...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDYCEUSZE

  Medici, ród włoski, który kierował losami Florencji od XV w. do 1737, nieznanego pochodzenia, może chłopskiego, może wśród protoplastów byli cyrulicy, pigularze; o czym mogłoby świadczyć nazwisko Medici, wł., *medycy\ i herb rodu z sześcioma pigułkami, wł. pallc\ skąd nazwa zwolenników Medyceuszy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /6 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDYKA

  Wieś w woj. przemyskim, 8 km na wsch. od Przemyśla; graniczna stacja przeładunkowa, wespół z Żurawicą jeden z największych w Europie „suchych portów". Do 1772 siedziba starostwa niegrodowęgo; własność Lubomirskich, potem Pawlikowskich.

  Jan Gwalbert Pawlikowski, 1792-1852, założył tu na pocz. XIX w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MECZET

  Muzułmański dom modlitwy; z tur. mesdżed od arab. masdżid 'miejsce kultu, świątynia'; nm. Moschee; ang. mosąue; fr. mosquee; ros. mieczót'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĄŻ

  Mąż boleści Chrystus; por. też Biblia, Izaj., 53, 3. Mąż krwi i mąż Beliala w Biblii, 2. Ks. Król. 16, 7, Semej o Dawidzie; zob. Belial. Mąż opatrznościowy, który jakąś dziedzinę życia, nauki, sztuki podniósł z upadku, uratował od grożących jej niebezpieczeństw.

  Mąż przeznaczenia zob...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEANDER

  Mano wężyk, droga cygańska, motyw sztuki starogr., ornament ciągły w kształcie linii (a. kombinacji linii) załamującej się rytmicznie pod kątem prostym; zakole, zakręt koryta wijącej się leniwie rzeki; z łac. Maeander od gr. Maiandros 'rzeka w Azji Mniejszej (dziś Menderes) o bardzo krętym biegu'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MECCANO

  Nazwa handl. pomysłowego zestawu zabawkowego części konstrukcyjnych, wprowadzonego na pocz. XX w., złożonego z perforowanych cienkich listew metalowych, śrubek i nakrętek, kółek, bloków itp., pozwalających młodym chłopcom budować najróżnorodniejsze wozy, dźwigi, żurawie i in. konstrukcje własnego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt

Do góry