Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  WALETA, utwór poet.

  WALETA, utwór poet. stanowiący odmianę > elegii, wyrażający przeżycie spowodowane odjazdem, oddaleniem od ukochanej, przyjaciół, miejsc rodzinnych (nazwa pochodzi od łac. vale - żegnaj). Forma spokrewniona ze staroż. propemptikon-utworem dedykowanym odjeżdżającemu (Tibullus, Propercjusz, Stacjusz)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALDAPFEL JÓZSEF

  WALDAPFEL JÓZSEF, ur. 28 X 1904 w Budapeszcie, zm. 15 II 1968, węg. historyk literatury, badacz związków literackich węg.-pol. XVI w., prof. uniw. w Budapeszcie (od 1944), kierownik katedry literatury węg., czł. węg. AN, czł. Węg. Tow. im. A. Mickiewicza. Badacz twórczości B. Balassiego, prześledził...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAGANCKA POEZJA, średniow. poezja liryczna

  WAGANCKA POEZJA, średniow. poezja liryczna, przypisywana wędrownym studentom lub błąkającym się duchownym (nazwa: waganci od łac. vagantes, we Francji częściej: goliardzi). Rozkwit p.w. w Europie zach. przypada na w. XII-XIII; powstawała gł. w języku łac., wyrażała się zwł. w lekkich formach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /3 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WACŁAWA DZIEJE. Poema, filoz. poemat dram. S. Garczyńskiego

  WACŁAWA DZIEJE. Poema, filoz. poemat dram. S. Garczyńskiego, powst. w Dreźnie 1832 (jako realizacja zamysłu powziętego w Rzymie 1830), dedykowany Mickiewiczowi, wyd. w t.1  Poezji, Paryż 1833, wyd. os. tamże 1867 (z fragm. wykładu Mickiewicza jako przedmową); red. I, pt. Apostata, czyli Wacława życie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /2 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WACŁAW, poemat J. Słowackiego

  WACŁAW, poemat J. Słowackiego, powst. we Florencji 1838, wyd. w tomie Trzypoemata, Paryż 1839. Pisząc poet. epilog —> Marii A. Malczewskiego, mający wyjaśnić, w jaki sposób „bujny młodzieniec" stał się „ziemi ohydą", z losami szlachetnego bohatera Marii złączył Słowacki - zgodnie z tradycją -dzieje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WACHOWICZ BARBARA

  WACHOWICZ BARBARA, ur. 18 V 1937 w Warszawie, reportażystka, publicystka. Ukończyła dziennikarstwo na UW oraz studium historii i teorii filmu w PWSTiF w Łodzi. Autorka szkiców eseistyczno-reportażowych o tematyce związanej gł. z tradycjami literatury pol., a ukazujących wielkich pisarzy od strony ićh...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WACHENIUS PIOTR

  WACHENIUS PIOTR, ur. w k. XVI w. w Strzelcach, działał w 1 poł. XVII w., poeta i kalw. polemista religijny. Był poborcą celnym w Pszczynie; współpracował z B. Bythnerem i —> K. Kraińskim, drukując swe utwory w Łaszczowie (Lubelskie). W swych rozprawach polemizował ostro z katolikami (Wierne a prawdziwe...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W SZWAJCARII, poemat J. Słowackiego

  W SZWAJCARII, poemat J. Słowackiego, powst. 1835-36, wykończony 1838, wyd. w tomie Trzy poemata, Paryż 1839. Stanowi zamkniętą w ramę wspomnień narratora-bohatera liryczną relację o niezwykłej miłości, zakończonej śmiercią bohaterki. Śmierć tę ukazał poeta jako nieuchronną katastrofę, której...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /2 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W SIECI. Wesoły dramat w 2 częściach a 5 aktach, dramat J.A. Kisielewskiego

  W SIECI. Wesoły dramat w 2 częściach a 5 aktach. Cz. 1 W sieci. Cz. 2 Spotkanie, dramat J.A. Kisielewskiego, powst. ok. 1897, wyst. i wyd. w Krakowie 1899. Cz. 2, nieco zmien., pt. Ostatnie spotkanie, wyd. razem z cz. 1 w tomie W sieci, Lwów 1903. W cz. 1 Kisielewski sportretował artystycznie -> cyganerię...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /2 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W ROZTOKACH, powieść W. Orkana

  W ROZTOKACH, powieść W. Orkana, powst. 1899-1902, prwdr. w „Gazecie Pol." i „Kurierze Lwow.", wyd. os. t. 1-2 we Lwowie 1903. Jest to historia młodego górala z Gorców, który podejmuje próbę przebudowy stosunków w rodzinnej wiosce. Realist. obraz wsi góralskiej stanowi rozwinięcie obserwacji, jakie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /4 598

  praca w formacie txt

Do góry