Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Polesiak obramowany

  Hylurgops palliatus (Gyll.), rodzina Scolytidae — kornikowate. Długość ciała 3 mm. Występuje licznie w lasach iglastych, gdzie rozwija się w spróchniałych świerkach i sosnach. Larwy wygryzają pod korą gęsto obok siebie położone chodniki, głównie w cieńszych pniach.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /24.06.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielojad olbrzymi

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /24.06.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cetyniec większy

  Myelophilus (= Blastophagus) piniperda (L.), rodzina Scolytidae — kornikowate. Długość ciała 3,5—4,8 mm. Zasiedla najczęściej świeże pniaki i ścięte pnie sosny. Larwy wygryzają pod korą chodniki biegnące gęsto obok siebie. Dorosłe chrząszcze roją się już na początku marca.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /24.06.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cetyniec mniejszy

  Myelophilus minor (Hartog), rodzina Scolytidae - kornikowate. Długość ciała 3,5-4 mm. Występuje na sośnie. Atakuje górne partie strzał o cienkiej korowinie lub gałęzie, w których samica wygryza jednoramienny lub dwuramienny chodnik macierzysty. Chodniki larwalne są krótkie, prostopadłe do chodnika...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /24.06.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogłodek wiązowiec

  Scolytus scolytus F., rodzina Scolytidae — kornikowate. Długość ciała 4—6 mm. Żyje na obumierających wiązach. Samica wygryza pod korą i w łyku szeroki chodnik macierzysty, z którego odchodzą w obydwie strony wąskie chodniki larwalne. Przenosi zarodniki grzyba Graphium ulmi, który powoduje zamieranie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /24.06.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czterooczak świerkowiec (zakorek czterooczny)

  Polygraphus polygraphus (L.), rodzina Scolytidae — kornikowate. Długość ciała 2,2—3 mm. Atakuje najczęściej świerki rosnące w niżej położonych rejonach. Samica wygryza wewnątrz pnia (w kbrze) gwiazdkowaty chodnik macierzysty. Ważny szkodnik świerków.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /24.06.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogłodek jabłoniowiec

  Scolytus mali Brech., rodzina Scolytidae - kornikowate. Długość ciała 3—4,5 mm. Występuje na drzewach owocowych, głównie na śliwach, czereśniach, brzoskwiniach i morelach, na których atakuje obumierające gałęzie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /24.06.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpucz lepiężnikowiec

  Liparus glabrirostris (Kiist.), rodzina Curculionidae — ryjkowcowate. Długość ciała 17-18,5 mm. Żyje na lepiężniku nad brzegami wód w podgórskich i górskich rejonach. Żywi się liśćmi tej rośliny.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /24.06.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wołek zbożowy

  Calandra granaria (L.), rodzina Curculionidae — ryjkowcowate. Długość ciała 2,3—3,5 mm. Ważny szkodnik magazynów zbożowych, gdzie zeruje na ziarnach zbóż. Występuje prawie na całym świecie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /24.06.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chowacz galasówek

  Vcutorrhynchus pleurostigma (Marsh.), rodzina - Curculionidae ryjkowcowate. Długość ciała 2—3 mm. Żyje na różnych roślinach krzyżowych. Samice składają jaja do jamek na szyjce korzeniowej. Dorosłe larwy opuszczają narosła i przepoczwarczają się w glebie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /24.06.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt

Do góry